RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers binnenkort vastgesteld Aalsmeer

Datum: 04 januari 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Al geruime tijd wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied van de Westeinderplassen met bijbehorende oevers en eilanden, de Uiterweg plasoevers.

Vrijwel alle geldende bestemmingsplannen voor dit gebied zijn ouder dan tien jaar en dienen daarom herzien te worden. Met het nieuwe bestemmingsplan worden ongewenste ontwikkelingen geweerd en gewenste planologisch mogelijke gemaakt.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, als reactie op het in januari 2005 ter visie gelegde ontwerp, zal het plan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de in de loop van 2005 verzamelde reacties en opmerkingen.

Op 10 januari 2006 zal het plan worden behandeld in het Beraad. Gelet op de lange voorbereidingstijd en uitgebreide inspraakprocedures met betrekking tot dit plan, wordt voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt geen uitgebreide inspraak mogelijkheid meer geboden. De behandeling van het plan is er op gericht dat nu de raadsleden zich over het bestemmingsplan kunnen uitspreken.

Uitsluitend diegene die nieuwe, nog niet eerder naar voren gebrachte feiten willen inbrengen kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij de griffier. In overleg met de voorzitter van het beraad kan bij wijze van uitzondering voor deze personen een eventuele spreektijd worden ingeruimd.

Naar verwachting zal op 26 januari de gemeenteraad , rekeninghoudend met de ingebrachte wijzigingsvoorstellen, het bestemmingsplan vaststellen. Vervolgens zal het plan in februari 2006 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug