RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Milieu-informatie in beeld

Datum: 04 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Op 14 februari 2005 is het Verdrag van Aarhus in werking getreden. In dit Europese verdrag is geregeld dat iedereen recht heeft op het inzien van de milieu-informatie die bij overheden aanwezig is. Als bepaalde informatie niet aanwezig is, wordt u verder geholpen naar de juiste instantie.

Al enkele jaren plaatst gemeente De Ronde Venen beleidstukken over milieu op haar website. Denk bijvoorbeeld aan de milieustructuurvisie of het bodembeheerplan.

Vanaf 2 januari dit jaar is ook een milieuregister op de website geplaatst. Dit register geeft aan waar u milieu-informatie kan vinden. Dit hoeft niet altijd de gemeente te zijn maar kan ook bijvoorbeeld onze milieudienst in Breukelen of de provincie zijn.

Daarnaast hebben wij een lijst geplaatst waarop verschillende instanties genoemd staan waar u terecht kan met een melding over milieuoverlast of incidenten. Op deze manier proberen wij voor u duidelijk te maken waar u moet zijn met uw vragen en meldingen over milieu.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug