RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente start met opstellen bestemmingsplan Westerheul 4

Datum: 03 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen start met het opstellen van een globaal bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Westerheul 4 in Vinkeveen. Naar verwachting kan een voorontwerp van het bestemmingsplan eind februari / begin maart 2006 voor inspraak ter inzage gelegd worden (inspraakprocedure).

Volgens het huidige bestemmingsplan heeft het plangebied een agrarische bestemming en is woningbouw niet toegestaan. Het nieuw op te stellen bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk. De gemeente gaat uit van circa 235 woningen. Het is de bedoeling dat de gemeente tijdens de periode waarin het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, ook globaal kan aangeven hoe het plangebied zal worden ingericht (straten, openbaar groen, bouwblokken).

Om in het gebied woningen te kunnen bouwen, moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden. In 2005 is met omwonenden al gecommuniceerd over de noodzaak van ophoging van het gebied met zand. Omwonenden hebben toen hun bezorgdheid uitgesproken over mogelijke gevolgen voor de grondwaterstand in hun wijk. De risico’s daarvan zijn onderzocht.

Voor het bouwrijpmaken van het plangebied door ophoging met zand, wordt een afzonderlijke vrijstellingsprocedure gevolgd. Deze procedure start nĂ¡ de inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Concrete plannen over hoe het terrein met zand wordt opgehoogd, komen dan pas aan de orde.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug