RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Aanvragen subsidie 2006 bij Burgemeester Kootfonds Uithoorn

Datum: 03 januari 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van financiële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maat­schappelijke activiteiten.

Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 1 april 2006 een gedocumenteerde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager.

De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA UITHOORN.

Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in reguliere uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contribu­ties en dergelijke.

De subsidieaanvragen worden in de tweede helft van april 2006 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Meer informatie
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de heer mr G. Roodhart, gemeentehuis Uithoorn, tel. 513109.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug