RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Straatnaamwijzigingen Aalsmeer

Datum: 01 december 2005
Bron: Gemeente Aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 november 2005 besloten om enkele straatnamen te wijzigingen, in te trekken en toe te kennen. De reden hiervoor is dat onlangs en binnenkort gestart wordt met de reconstructie van een aantal straten en wegen.

Het betreft de volgende straten:

Intrekken
De straatnaam Julianalaan voor het gedeelte Julianalaan met de huisnummers 155 t/m 201.

Toekennen
De straatnaam Carharina-Amalialaan voor de nieuw aan te leggen weg vanaf de Machineweg , de gedeeltelijk bestaande Julianalaan ter hoogte van de huisnummers 155 t/m 201, langs de Brede School tot aan de Karperstraat in de Vissenwijk.

Toekennen
De straatnaam Bosrandweg, gelegen ten noorden van het Schinkeldijkje en aangesloten op de Beneluxbaan/Legmeerdijk aan de ene zijde en op de bestaande Bosrandweg aan de andere zijde, en van de straatnaam Aalsmeerderweg, aan de verlegde nieuwe aansluiting van de Aalsmeerderweg op de Legmeerdijk.

Alle bewoners die betrokken zijn bij de straatnaam- en huisnummerwijziging zijn inmiddels per brief geinformeerd.

Indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn over de straatnaamgeving kan er contact worden opnemen met de heer R.J.D. Tol of de heer B. Walters van de gemeente Aalsmeer tel. 0297 - 38 7633 of 606.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na publicatie op de Gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie over de ter inzage periode kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Aalsmeer tel. 0297 - 38 75 75.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug