RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Meer dan 80% blikrecycling, dankzij de magneet

Datum: 23 november 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Blikjes met groente, vis of diervoeding, wie heeft ze niet in huis? Het is een handige verpakking, maar worden ze na gebruik ook gerecycled? Veel mensen vragen zich dit af, en terecht. De kringloop van blik is immers nogal onzichtbaar. Dat komt omdat u blik niet hoeft te scheiden, zoals bijvoorbeeld oud papier. Maar niet scheiden betekent niet dat blik niet wordt gerecycled: integendeel, in Nederland wordt namelijk meer dan 80% van alle metalen verpakkingen gerecycled.

De kringlooproute van blik is als volgt. U koopt een blikje groente, vis of diervoeding in de supermarkt. Na gebruik gooit u het lege blikje gewoon in de vuilnisbak, bij het restafval. Het blikje gaat met het andere restafval naar de afvalinstallaties. Die doen het werk voor u: ze scheiden het blik van het andere huishoudelijk afval. Dit gebeurt met magneten. Zo'n 90% van al het blik is namelijk gemaakt van staal en dus magnetisch. Het scheiden gebeurt vóór of ná het verbranden.

Bij ‘voorscheiding' worden de blikjes direct uit het huishoudelijk afval getrokken. Bij ‘nascheiding' wordt het afval eerst verbrand, waarna de blikjes uit de verbrandingsresten worden gescheiden. De resterende 10% is van aluminium. Ook het aluminium wordt bij de afvalinstallaties teruggewonnen, met wervelstroomscheiding. Omdat in Nederland het afval niet meer mag worden gestort, haalt men vrijwel alle blikjes op deze wijze uit het afval.

Van het teruggewonnen blik wordt weer nieuw staal en aluminium gemaakt. Zo besparen we veel grondstoffen en energie, die nodig zijn om nieuwe metalen producten te maken. En dat is goed voor het milieu.

Meer informatie over blikrecycling vindt u op www.kringloopblik.nl.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug