RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Informatieavonden herinrichting Raadhuisplein en Drie Kolommenplein

Datum: 17 november 2005
Bron: Gemeente Aalsmeer
Eind oktober 2005 heeft het college van B&W positief geoordeeld over de uitgangspunten voor de herinrichting van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein. De gemeente wil dit deel van het centrum verlevendigen en economisch versterken. Door nieuwbouw aan de randen van het Raadhuisplein (woningen en winkels) en de bouw van twee ondergrondse parkeergarages verdwijnen auto’s uit het straatbeeld, komt er meer ruimte voor groen, en kunnen de pleinen beter worden ingericht als een mooi en prettig verblijfsgebied.

Voordat het college de gemeenteraad vraagt hierover een uitspraak te doen, wil de gemeente graag weten wat haar bewoners van de plannen vinden. De plannen liggen hiertoe tot en met 7 december 2005 ter visie bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Om de plannen toe te lichten worden er twee informatieavonden georganiseerd.

Donderdag 24 november 2005
Een informatieavond voor bewoners van en ondernemers op het Raadhuisplein en Drie Kolommenplein, en ondernemers uit de Zijdstraat. Behoort u tot deze groep, dan ontvangt u voor deze avond een uitnodiging.

Maandag 28 november 2005
Een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. De avond wordt gehouden van 20.00 tot 21.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug