RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Van ‘t Riet

Datum: 09 november 2005
Bron: Midpoint FM & TV
Op vrijdag 4 november 2005 is de heer dr. Jan van ’t Riet, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestelijke receptie ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Stichting De Bovenlanden heeft de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, mevrouw M. Burgman, deze koninklijke onderscheiding bekend gemaakt en daarbij de versierselen overhandigd.

De decorandus heeft zich als vrijwilliger altijd ingezet voor natuur en milieu en een zeer groot deel van zijn vrije tijd gespendeerd aan diverse activiteiten op het gebied van natuur- en milieubescherming en het behoud van gebieden van natuurhistorisch belang.

Als voorzitter en medeoprichter van Stichting De Bovenlanden leidt hij de organisatie van de stichting sinds 1985. De stichting stelt zich ten doel het veenweidelandschap te beschermen (met de daarin kenmerkende landschapselementen) en de bevolking bewust te maken van de waarde van dit landschap.

Decorandus bezoekt regelmatig de bijeenkomsten van andere “natuur- en milieuverenigingen” in de regio. Sinds 1990 tracht decorandus met succes bedrijven in de regio stukjes natuur financieel te laten adopteren. Daarnaast organiseert decorandus excursies, donateursavonden en lezingen en worden onder zijn leiding bepaalde gebieden van natuurhistorische waarde voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Tevens is decorandus bestuurslid geweest van 1993-1997 en lid (sedert 2002) van de Raad van Toezicht en Advies van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). Vanaf 2002 is decorandus voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van het NME centrum.

Hij kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van de activiteiten is de heer Van ’t Riet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug