RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Doseersluis moet sluipers uit Aboude houden

Datum: 07 november 2005
Bron: Gemeente Abcoude
Op 7 november 2005 start de gemeente Abcoude met de aanlegwerkzaamheden van de doseersluis aan de Nieuwe Amsterdamseweg. Met deze doseersluis wil de gemeente sluipverkeer tijdens de avondspits vanuit de richting Amsterdam-Zuidoost weren. Deze maatregel is een eerste stap om de dorpskern van Abcoude veiliger te maken.

De aanlegwerkzaamheden nemen circa drie weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden zal slechts één rijbaan beschikbaar zijn. Hierdoor zal verkeershinder ontstaan van de gemeentegrens met Amsterdam- Zuidoost tot en met de kruising met het Ruwelspad. Het verkeer wordt door middel van verkeerslichten langs de werkzaamheden geleid.

De doseersluis bestaat uit een stoplicht dat met tussenpozen steeds één voertuig doorlaat. Tegelijkertijd wordt de doorgang geblokkeerd door een blok dat uit de weg omhoog komt, zodat door rood licht rijden wordt voorkomen. Volgens planning zal de sluis eind november, begin december in gebruik worden genomen.

Het nadeel van de doseersluis is weliswaar dat ook bestemmingsverkeer tijdens de spits in de rij staat en dat in de aanloopfase wellicht files ontstaan. Daar staat echter tegenover dat op termijn de sluis de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Abcoude, met name in de Hoogstraat, verbetert. De gemeente gaat ervan uit dat het sluipverkeer eieren voor zijn geld kiest en via de A2 rijdt in plaats van de route door Abcoude.

Ook niet onbelangrijk: Het weren van het sluipverkeer is een voorwaarde voor de aanleg van de derde brug. Ook die brug is bedoeld om de verkeerssituatie in Abcoude te verbeteren. De doseersluis voorkomt dat het voor sluipverkeer na aanleg van deze brug aantrekkelijker wordt om door Abcoude te rijden.

Het sluipverkeer moet daarna verleden tijd zijn.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug