RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gegevens luchtkwaliteit De Ronde Venen 2004 bekend

Datum: 14 september 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Uit luchtkwaliteitberekeningen in De Ronde Venen blijkt dat de gemeente geen saneringsplan luchtkwaliteit hoeft op te stellen. Dat is de conclusie uit een rapport van de Milieudienst dat aan het college van B&W is aangeboden.

Het rapport van de Milieudienst Noord-West Utrecht bevat luchtkwaliteitberekeningen voor locaties langs drukke wegen in De Ronde Venen en zes andere gemeenten. De grenswaarden voor concentraties aan luchtverontreinigende stoffen zijn voor het hele land vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit (2001). In De Ronde Venen werd in 2004 op één locatie, langs de rijksweg A2 ter hoogte van De Winkel, de grenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) overschreden. Voor de overige luchtverontreinigende stoffen, waaronder fijn stof, was geen sprake van overschrijdingen. Omdat de luchtkwaliteit wel voldoet aan de zogeheten “plandrempel”, is de verwachting dat de luchtkwaliteit in 2010 ook bij De Winkel aan de grenswaarden voldoet, ten gevolge van landelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente hoeft daarom geen plan van aanpak voor verbetering van de luchtkwaliteit op te stellen, maar heeft voor de komende twee jaar wel een verplichting om over de luchtkwaliteit op deze locatie te rapporteren.

Het volledige Rapport Luchtkwaliteit 2004 (inclusief kaartmateriaal) ligt ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug