RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Subsidie voor wandelroute en kunstbeleving Spoordijk

Datum: 13 september 2005
Bron: Midpoint FM & TV

Met het ontvangen van een subsidie start gemeente De Ronde Venen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de “wandelroute en kunstbeleving Spoordijk”.

De wandelroute is een belangrijke verbinding in het wandelnetwerk van De Ronde Venen, de provincie Utrecht en De Venen. Het tracé over de oude spoorbaan tussen Wilnis en Vinkeveen ligt in het natuurdeel van Marickenland. De wandelroute vormt samen met de kunsttoepassing één van de eerste concrete voorzieningen die in Marickenland worden gemaakt.

De subsidie van € 175.000,-- is verkregen van diverse partijen te weten de Europese Unie, het Rijk, Provincie Utrecht, het Centrum Beeldende Kunst, de Dienst Waterbeheer en Riolering en het ANWB fonds. In navolging wordt ook de gemeenteraad verzocht een bedrag beschikbaar te stellen om het project te kunnen realiseren.

De totale kosten van het project zijn begroot op € 270.000,-- (excl. BTW). De bijdrage vanuit de gemeente bedraagt € 95.000,--. De realisatie van de wandelroute en kunstbeleving staat gepland op voorjaar 2006.

Klik hier voor een vergrote map van de wandelroute

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug