RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Structureel budget voor seniorenhuisbezoek

Datum: 17 augustus 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) ontvangt van gemeente De Ronde Venen een eenmalige extra subsidie van € 5000,--. Deze subsidie is bedoeld voor de structurele voortzetting van het seniorenhuisbezoek dat de stichting uitvoert.

Met het huisbezoek worden jaarlijks alle zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar benaderd door vrijwilligers, voor onder andere informatie en advies over diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die het mogelijk maken zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. SWO werkt hierbij samen met verschillende organisaties. Het gaat om maximaal 500 huisbezoeken per jaar.

Uit evaluatie van het huisbezoek is gebleken dat deze dienst voorziet in een behoefte bij de senioren en een preventieve functie heeft.

Het seniorenhuisbezoek project voldoet aan de criteria van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) die naar verwachting op 1 juli 2006 van kracht wordt. Deze stelt dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen voor kwetsbare inwoners, door onder meer het geven van informatie, advies en cliënton-dersteuning. Het seniorenhuisbezoek sluit hier op aan.

Stichting Welzijn Ouderen zal vanaf 2006 structureel een extra subsidie van € 15.000,-- ontvangen voor de coördinatie en organisatie van het seniorenhuisbezoek.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug