RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Concrete aanpak drugsprobleem Uithoorn

Datum: 06 juli 2005
Bron: Gemeente Uithoorn
Burgemeester en Wethouders hebben samen met betrokken instellingen en scholen op hoofdlijnen een plan van aanpak opgesteld. De betrokken instellingen zijn: GGD Amstelland- De Meerlanden, Robert Kennedyschool, Scholengemeenschap Thamen, Alkwin Kollege, Stichting de Visser, The Mix, discotheek The One, Brijder Verslavingszorg en bureau Wijkteam Uithoorn. De gemeenteraad stelde hiervoor financiƫle middelen beschikbaar. Dit plan is maandag 20 juni jl. bekend gemaakt.

Het doel
Het uiteindelijke doel van het plan van aanpak is het aanzienlijk terugdringen van het drugsgebruik door jongeren en het onaantrekkelijk maken voor aanbieders van drugs om zich in Uithoorn op te houden. Voor de korte termijn (maanden juni, juli en augustus) wordt een aantal activiteiten opgezet om jongeren en hun ouders te attenderen op het bestaande drugsprobleem. Het gaat hier om extra activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere activiteiten van drugsvoorlichting op het Voortgezet onderwijs door de GGD en de Brijder Stichting.

Informatie en verwijzingspunt drugs van GGD Amstelland-De Meerlanden
Een van de afspraken is dat de GGD Amstelland - de Meerlanden vijf dagen per week tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar is voor vragen en informatie over drugsproblematiek. Dit informatie en verwijzingspunt drugs van GGD Amstelland- De Meerlanden is bereikbaar via het telefoonnummer 020- 6562360. Jeugdigen, ouders en organisaties kunnen hier terecht met vragen over drugs. Dit houdt in dat een jeugdarts of verpleegkundige ouders, kinderen en andere betrokkenen te woord staat over drugs en drugsgebruik.
Er wordt informatie verstrekt en waar nodig doorverwezen.

Signaleringspunt van de politie
Tevens intensiveert de politie de handhaving en het toezicht en startte een signaleringspunt.
Het telefoonnummer van het signaleringspunt is 020 5594003. Dit nummer wordt niet bemenst, maar is aangesloten op een antwoordapparaat. De beller wordt gevraagd om naam, adres en telefoonnummer in te spreken waarna een buurtregisseur van de politie contact met de melder opneemt. Anoniem bellen is ook mogelijk.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug