RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Galm-project 5 van start

Datum: 30 juni 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
In opdracht van de gemeente De Ronde Venen zijn door de Stichting Spel en Sport 55+ sinds 1997 , met veel succes, een viertal GALM-projecten gerealiseerd. Ongeveer 275 Rondeveners zijn door deelname aan een GALM-project gaan sporten!

De projectgroep is inmiddels begonnen aan de voorbereidingen voor het 5e project. Doel van een GALM-project in het algemeen is, om niet-actieve 55-plussers in onze gemeente uit te nodigen om te gaan sporten. Per project worden 1000 inwoners in de leeftijd van 55 tot 70 jaar schriftelijk benaderd. Een GALM-project ziet er als volgt uit:

 Fase 1: Fitheidstest, vindt plaats in november 2005. Na afloop worden uw mogelijkheden en wensen besproken. Arts is aanwezig.Fase 2:  Introductiecursus van 12 weken in groepen van ± 20 personen.Fase 3:  Vervolgcursus van 30 wekenFase 4:  2e fitheidstest waarin de vorderingen worden vastgesteld t.o.v. de 1e fittest.Fase 5:  Doorstroming naar één van de reguliere sportgroepen van de Stichting Spel en Sport 55+. De cursussen, die door vakbekwame sportdocenten worden geleid, worden op meerdere dagen gegeven, ook eventueel 's avonds. De keuze is aan de deelnemers! Na de zomervakantie zullen de uitnodigingsbrieven, met alle informatie over het nieuwe (5e) GALM-project verstuurd worden aan de gegadigden.De GALM-projectgroep rekent op een groot aantal positieve reacties.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug