RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Extra geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Datum: 15 juni 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Als chronisch zieke, gehandicapte en oudere kunt u bijkomende kosten hebben, waarin uw inkomen niet voorziet. Denk maar aan hogere stookkosten voor reumapatiënten of lidmaatschapskosten van belangenverenigingen. U kunt dan in aanmerking komen voor een eenmalige extra uitkering van € 150,-. De extra uitkering wordt alleen uitgekeerd als u aan een van de gestelde voorwaarden voldoet. Daarom wordt gesproken over “categoriale bijzondere bijstand”.

U kunt een beroep doen op de categoriale bijzondere bijstand als u:

  • langdurig (langer dan 6 maanden) over thuiszorg beschikt; of
  • over hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/rolstoel en autovoorzieningen beschikt - die in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten zijn verstrekt; of
  • een WAO-uitkering ontvangt naar een percentage van 80 - 100%.

U komt niet in aanmerking wanneer u:

  • in een door de AWBZ gefinancierd verpleeg- of verzorgingshuis verblijft en/of
  • een eigen vermogen heeft van € 5.105 (alleenstaand) of € 10.210 (gehuwd). U kunt dan denken aan een eigen woning of spaargeld.

U krijgt een bijdrage als uw inkomen maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm is. Wilt u meer weten over de categoriale bijzondere bijstand? Via onderstaande link kunt u de folder downloaden, of haal de folder af bij de balie Zorg en welzijn in het gemeentehuis. U kunt voor meer informatie ook bellen met de balie Zorg en welzijn, telefoon (0297) 29 16 53.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug