RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeentelijke woonlasten in De Ronde Venen nog relatief laag

Datum: 01 juni 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op het gebied van gemeentelijke woonlasten, de zogenoemde Coelo Atlas. Uit de Coelo Atlas 2005 blijkt dat de woonlasten voor de huishoudens in de gemeente De Ronde Venen landelijk gezien lager zijn dan het gemiddelde. Dat is gunstig voor de inwoners. Maar tevens blijkt dat de gemeente De Ronde Venen door de Rijksregeling, relatief weinig belastingopbrengsten overhoudt ten behoeve van de financiering van de uitgaven.

De hoogte van de woonlasten (de OZB en de riool- en reinigingsrechten per huishouden) van de gemeente De Ronde Venen bevinden zich landelijk gezien onder het gemiddelde. De gemeente staat op de 234ste plaats; 265 gemeenten zijn duurder. Vergeleken met omliggende gemeenten is de gemeente De Ronde Venen een goedkope gemeente. Overigens: ten opzichte van andere gemeenten zijn in De Ronde Venen de leges voor huwelijkssluitingen en uittreksel GBA niet laag. Deze tarieven zijn met ingang van 2005 verhoogd om deze meer kostendekkend te maken.

Als gemeente met veel waardevolle woningen is de bruto-opbrengst van de OZB uiteraard ook hoog. Maar het is niet per definitie zo dat gemeenten met hoge bruto-opbrengst ook veel geld overhouden aan de belastingen die zij van de huishoudens innen. Dat komt doordat gemeenten met relatief waardevol onroerend goed binnen de grenzen, een lagere algemene uitkering van het Rijk ontvangen dan andere gemeenten. De netto-woonlasten geven een indicatie van het bedrag dat een gemeente per huishouden van de woonlasten overhoudt. De netto-woonlasten zijn de bruto-woonlasten minus de korting op de algemene uitkering van het Rijk. De gemeente De Ronde Venen staat wat betreft de netto-woonlasten op de 58e plaats van de 499 (deel)gemeenten. Nummer 1 is hierbij de gemeente die het minst overhoudt van de belastingopbrengsten.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug