RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

’Dijken toetsen bij nieuwbouwplannen’

Datum: 21 mei 2005
Bron: www.un.nl
DE RONDE VENEN - Bij de bouw van nieuwe woonwijken moeten gemeenten meer rekening houden met overstromingsgevaar. Nu worden vaak wijken gebouwd in polders, zonder goed in kaart te brengen wat een dijkdoorbraak voor gevolgen kan hebben.

Dat stelt dijkgraaf De Bondt van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht tijdens een debat over hoe veilig het waterrijke Nederland nog is. Sinds enkele jaren is er een watertoets van kracht, waar waterschappen nieuwbouwplannen aan kunnen toetsen. Maar volgens De Bondt gebeurt dit onvoldoende, ook bij AGV. ,,Nederland groeit, maar de normen voor dijkverzwaringen worden pas aangepast als het een keer misgaat.’’

De Bondt verwijst in zijn betoog naar de dijkverschuiving van Wilnis in augustus 2003. ,,De gemeente stelt het waterschap aansprakelijk voor de schade van ongeveer zes miljoen. Onbesproken blijft dat de gemeente zelf toestemming heeft gegeven om achter de dijk huizen te bouwen zonder naar de dijk om te kijken.’’DijkgraafDe dijkgraaf wil dat de stabiliteit van dijken wordt meegenomen bij het maken van plannen voor nieuwe buurten in polders. Als blijkt dat een eventuele doorbraak grote gevolgen heeft voor de nieuwe bewoners, dan moet onderzocht worden of een dijkverzwaring nodig is. ,,Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in een gebied volgens de eisen die zijn opgesteld door het rijk. Maar als de economische schade door wateroverlast heel groot wordt, dan moeten de normen voor zo’n gebied misschien wel worden opgerekt. Bijvoorbeeld dat een dijkdoorbraak niet een keer in de honderd jaar, maar één keer in de duizend jaar mag gebeuren.’’

Wat De Bondt betreft komen de kosten voor de dijkverzwaringen niet alleen voor rekening van de waterschappen. Ook gemeenten moeten daaraan meebetalen, vindt hij. ,,Net zoals er geld wordt vrijgemaakt voor de aanleg van rioleringen en straatlantaarns.’’

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug