RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Volledige afsluiting N201 tussen Amstelhoek en Mijdrecht

Datum: 18 mei 2005
Bron: Provincie Utrecht
Volledige afsluiting tussen 29 juli en 5 september 2005

Vanaf 29 juli is de provincie Utrecht aan het werk op een gedeelte van de N201 in de gemeente De Ronde Venen. Het gaat om de uitvoering van een reconstructie en groot onderhoud op het wegvak tussen Amstelhoek en Mijdrecht. Om het werk te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het wegvak tussen Amstelhoek en de kruising N201-N212 gedurende vijf weken volledig af te sluiten. De afsluiting begint op 29 juli na de avondspits en wordt opgeheven op 5 september 2005 voor de ochtendspits. Aan- en omwonenden en bedrijven uit de wijde omtrek zijn inmiddels geïnformeerd over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Projectinformatie
Het project N201-Utrecht betreft de reconstructie van de huidige N201 tussen Amstelhoek en de A2 waarbij het verbeteren van de bereikbaarheid van Mijdrecht en Vinkeveen en van de verkeersveiligheid op dit wegvak de primaire doelen zijn. De werkzaamheden die in 2005 uitgevoerd worden, zijn gelegen op een aaneengesloten wegvak tussen Amstelhoek en de kruising N201/N212. Reconstructie en groot onderhoud van het Utrechtse wegvak staat los van het project N201+ dat wordt gerealiseerd door de provincie Noord-Holland. Het Noordhollandse project behelst de omleiding van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek en heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in dat gebied.

Veiligheid
Op het wegvak tussen Amstelhoek en Mijdrecht worden aanpassingen van de hoofdrijbaan gerealiseerd conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.

Geluidreductie
In het kader van de beleidsuitwerking geluidsoverlast is het wegvak tussen Amstelhoek en Mijdrecht door de provincie Utrecht geprioriteerd voor het treffen van een aantal maatregelen. Op een groot deel van het wegvak wordt daartoe een deklaag van geluidarm asfalt aangebracht.

Groot onderhoud
In de planning van het groot onderhoud voor 2005 is voor de N201 voorzien in het aanbrengen van een nieuwe deklaag tussen Amstelhoek en de kruising N201/N212. In 2003 is geconstateerd dat het wegvak tussen Amstelhoek en Mijdrecht tijdens een periode van droogte schade heeft opgelopen ten gevolge van wateronttrekking door de bomen die langs de weg staan. De schade is zo ernstig dat op dit wegvak de complete verhardingsconstructie moet worden vervangen.

Werkzaamheden

  • Volledige vervanging van de verharding van de rijbaan op het wegvak tussen km 51,3 en km 53,0.
  • Aanbrengen van nieuwe wegmarkering (dubbele asstreep) conform Duurzaam Veilig.
  • Aanbrengen van een bermversteviging met betonnen matten tussen km 50,4 en km 53,0 en tussen km 54,4 en km 55,4 ter verbetering van de verkeersveiligheid.
  • Vervangen van de lichtmasten tussen km 50,4 en km 53,0 (totaal ca. 85 stuks).
  • Vervangen van de detectielussen van de verkeerslichten in het wegdek op drie kruispunten (N201 met de Tienboerenweg, Hofland en de Wilnisse Dwarsweg).

Bereikbaarheid en omleiding tussen 29 juli en 5 september
De volledige afsluiting tussen 29 juli en 5 september 2005 is nodig omdat de bestaande rijbaan tussen Amstelhoek en de kruising Hofland geheel wordt opgebroken. Alleen het bus- en fietsverkeer kan doorgang vinden via resp. busbaan en fietspad. Voor aanwonenden en bedrijven langs het afgesloten gedeelte van de N201 worden voorzieningen getroffen. Ook de woonplaatsen Mijdrecht en Uithoorn blijven, zij het met omleidingen, bereikbaar voor alle verkeer. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid via de rijkswegen A2-A9-A4 en omgekeerd. De doorgaande route op de N201 wordt onderbroken bij het kruispunt N201/N212. Automobilisten die de voorwaarschuwingen op de toeleidende wegen gemist hebben, kunnen keren bij de rotonde N212/Mijdrechtse Dwarsweg en worden zo teruggeleid naar de rijksweg A2.Bestemmingsverkeer voor Mijdrecht kan via de Mijdrechtse Dwarsweg naar Mijdrecht rijden. Bestemmingen ten noorden van de N201 kunnen via de Hoofdweg hun perceel bereiken.

Informatie op internet
Via een link op de homepage van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl) vindt u meer informatie over het project. Daar zijn ook kaartjes te vinden van de omleidingsroutes. Ook is er een gratis telefoonnummer (0800-2201201) en e-mailadres ([email protected]) voor alle vragen van weggebruikers, bewoners en bedrijven.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug