RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ronde Venen 1e gemeente met accountantsverklaring Deloitte

Datum: 28 april 2005
Bron: Midpoint FM & TV
De gemeentelijke jaarrekening van De Ronde Venen is verschenen. Mét een goedkeuring van de accountant Deloitte voor de getrouwheid én rechtmatigheid van de gepresenteerde bedragen. Naast de gebruikelijke toets naar getrouwheid, is er voor het eerst dit jaar ook sprake van een wettelijk verplichte controle op rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten. Hiermee is De Ronde Venen dan ook de eerste gemeente in Nederland die uit handen van Deloitte de positieve accountantverklaring binnen heeft.

De meeste gemeenten worstelen met de nieuwe rechtmatigheidstoets en zullen voor de rekening 2004 dan ook niet voldoen aan de eisen van de financiële rechtmatigheid. Hierop is de gemeente De Ronde Venen een positieve uitzondering. Wethouder Jan van Breukelen: “Ik ben zeer verheugd over de positieve accountantsverklaring, het is een bevestiging dat onze organisatie de zaakjes goed op orde heeft.”

De rechtmatigheidscontrole door de accountant houdt in, dat niet meer alleen wordt gekeken of de gepresenteerde cijfers juist zijn, maar ook of de wijze waarop de opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen wel in overeenstemming zijn met de begroting en de wet- en regelgeving. Hiervoor moet een gemeente haar zaakjes goed op orde hebben, dat wil zeggen dat alle regels en verordeningen goed in kaart moeten zijn gebracht en inzichtelijk zijn.

De rechtmatigheidscontrole is ingevoerd om te komen tot een betrouwbare en efficiënte gemeente die op transparante wijze verantwoording aflegt.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug