RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Schoolbesturen meer ruimte van schoolbegeleiding

Datum: 19 april 2005
Bron: Midpoint FM & TV
Schoolbesturen krijgen per 1 augustus 2005 hun rijksmiddelen voor schoolbegeleiding rechtstreeks van de Rijksoverheid. Naast een verschuiving van middelen, vindt ook een verschuiving van verantwoordelijkheid plaats. Het Rijk is van mening dat scholen primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat zij leveren. Dit betekent dat scholen meer ruimte krijgen om naar eigen inzicht geld te besteden voor schoolbegeleiding en onderwijsachterstandenbestrijding.

Uit de notitie blijkt onder meer dat de gemeente gebaat is bij goede begeleidingsproducten op lokaal niveau. Schoolbegeleiding is een instrument om de ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren. De invloed van de gemeente op het schoolbestuur wijzigt door de verschuiving van middelen en verantwoordelijkheden. De gemeente zal het initiatief nemen om tot gezamenlijke afspraken met de betrokken partijen te komen.

De notitie zal in mei besproken worden met de schoolbesturen, de Stuurgroep GOA en de schoolbegeleidingsdienst Eduniek.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug