Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Groot onderhoud N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen

Datum: 10 juni 2013
Bron: Provincie Utrecht

In de zomerperiode vindt groot onderhoud plaats aan de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen in opdracht van de provincie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 september werkt de aannemer 7 dagen per week en 24 uur per dag om de hinder voor het verkeer zo kort mogelijk te laten zijn.

Het groot onderhoud betreft het vervangen van de deklaag, inclusief een gedeelte van de onderliggende constructie. Groot onderhoud aan de provinciale wegen vindt periodiek plaats en is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en het wegcomfort.

Werkzaamheden
Tussen de Tienboerenweg (Amstelhoek) en de Herenweg (Vinkeveen) wordt het asfalt en een gedeelte van de constructie eruit gebroken en vervolgens vervangen. De werkzaamheden betreffen zowel de hoofdrijbaan als een deel van het fietspad, de parallelweg en de bermen. Ook zullen de verkeerslichten en een gedeelte van de wegverlichting worden vervangen.

Wegafsluitingen en bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats waarbij er periodiek steeds een ander weggedeelte op het traject wordt afgesloten.

Alle panden blijven bereikbaar. De onderdoorgang van het viaduct Herenweg en de op- en afritten richting A2 blijven beschikbaar voor het bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt gedurende de hele periode een omleidingsroute ingesteld. Deze omleidingsroute loopt via de rijkswegen en de provinciale wegen. Het plaatselijke verkeer wordt ter plekke via de lokale wegen omgeleid.

Voor data, locaties en kaartjes van de wegafsluitingen en de omleidingsroutes tussen 12 juli en 2 september verwijzen wij naar de website: www.provincie-utrecht.nl/n201

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht