Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Buurtbemiddelaars hebben handen vol aan ruzies

Datum: 25 september 2013
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Bij buurtbemiddeling in De Ronde Venen zijn sinds de start in mei van dit jaar 22 zaken aangemeld. Dit hoge aantal past binnen een landelijke trend: het aantal hulpvragen blijft groeien. In 2012 klopten bijna 10.000 huishoudens aan bij buurtbemiddelingsorganisaties en in 2013 stijgt dit verder. Gaat het dan zo slecht in Nederland? Maken buren zoveel meer ruzie?

Dat is gelukkig niet het geval. Uit onderzoek van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat steeds meer instanties doorverwijzen naar buurtbemiddeling. In De Ronde Venen met name via gemeente, politie en woningbouw. Ook de publiciteit rond de start van buurtbemiddeling heeft bijgedragen aan het hoge aantal hulpvragen.

Landelijk konden buurtbemiddelaars in 68% van de gevallen de ruziënde partijen nader tot elkaar brengen door hun onafhankelijke opstelling. In De Ronde Venen zijn zaken nog in behandeling. Bij de eerste jaarrapportage eind 2013 worden oplossingscijfers bekend.

De meest voorkomende oorzaak voor burenruzie is in De Ronde Venen gelijk aan de landelijke trend: geluidsoverlast. Daarnaast gaan geschillen over tuin en grond. De vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden de buren bij het weer in gesprek komen met elkaar en het onderling vinden van oplossingen voor hun problemen.

Buurtbemiddeling is een uitwerking van kernenbeleid. Gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie GroenWest, Tympaan-De Baat, de politie en de wijk- en dorpscomités werken samen aan de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van de wijken en kernen in de gemeente. De welzijnsorganisatie Participe heeft ruim 15 jaar praktijkervaring met buurtbemiddeling in andere gemeenten en begeleidt twee jaar lang de introductie in De Ronde Venen.

Meer weten
Wilt u weten of buurtbemiddeling iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Tympaan-De Baat, Kerkvaart 2, 3641 EP in Mijdrecht, [email protected], www.tympaan-debaat.nl of T 0297 230 280. Een folder over buurtbemiddeling is verkrijgbaar bij alle partners en servicepunten.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht


Terug

Hollandse AVond Mijdrecht