Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Aalsmeer pakt onrechtmatig gebruik woningen aan

Datum: 26 december 2013
Bron: Gemeente Aalsmeer

Wie een woning wil huren, moet zich aan de regels houden. Die regels zorgen ervoor dat de woningen van onze gemeente eerlijk worden verdeeld. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels. Reden voor gemeente Aalsmeer om het 3-jarige convenant ‘Doorzon’ te ondertekenen samen met politie, woningbouwvereniging Eigen Haard en netwerkbeheerder Liander. Het convenant gaat het illegaal doorverhuren van woningen in de sociale sector tegen.

Onder de noemer ‘Actie Schijnwerper’ wordt actief gezocht naar vormen van woninggerelateerde fraude. De hulp van de Aalsmeerse bevolking is hierbij van groot belang. Deze vorm van fraude leidt er toe dat mensen die recht hebben op een huurwoning langer moeten wachten. Illegaal doorverhuren kan bovendien overlast of onveilige situaties veroorzaken. Burgemeester Vonk-Vedder: ‘Onrechtmatig gebruik van woningen is een slechte zaak. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we snel en effectief handelen. Denk bijvoorbeeld aan hennepteelt in woningen. Hoe sneller je dat kan aanpakken, hoe beter het is. Aalsmeer plaatst veiligheid hoog in het vaandel. De vrijgekomen woningen komen beschikbaar voor de mensen die er daadwerkelijk recht op hebben.’
Nico Nieman, bestuurder Eigen Haard: ‘Onderhuur, hennep, het niet bewonen van de woning zijn redenen om de huurovereenkomst te ontbinden. Met andere woorden, de woning staat op het spel als daarmee wordt gefraudeerd. We zijn streng omdat onze aanpak een afschrikwekkende werking moet hebben op woonfraudeurs’.

Proces-verbaal
Als de politie tijdens (strafrechtelijk) onderzoek onrechtmatige bewoning of onrechtmatig gebruik van een woning constateert, wordt specifiek over deze situatie een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal gaat niet in op de strafrechtelijke kant van de zaak, maar bevat informatie op basis waarvan partners het onrechtmatig gebruik kunnen aanpakken op grond van hun wettelijke mogelijkheden. Het proces-verbaal gaat naar gemeente en betrokken partners. Die zorgen voor herstel van de rechtmatige situatie.

Hulp inwoners
De burgemeester geeft de noodzaak van het convenant aan. ‘We hebben hierbij de hulp van de inwoners nodig. Zij weten vaak veel meer dan de opsporingsinstanties, de gemeente of de woningbouwvereniging.’
De meldingen kunnen anoniem worden gedaan als men vermoed dat er sprake is van vermoedens van onderhuur, leegstand, illegale kamerverhuur, wietplantage op een woning, drugshandel, prostitutie of ander gebruik van de woning voor criminele doeleinden. Ook kan sprake zijn van overbewoning, brandonveilige situaties, onterechte woningtoewijzing, onterechte uitkeringen of misbruik van toeslagen.

Meldingen
Meldingen kunnen worden gedaan op tel. (020) 540 49 11 of e-mail [email protected]
Schrijven kan ook, aan Gemeente Aalsmeer, t.a.v. Actie Schijnwerper, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34
Terug