Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteitscijfers De Ronde Venen 2013 bekend

Datum: 22 januari 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

In De Ronde Venen zijn vorig jaar meer fietsen gestolen dan in 2012. Het aantal keer dat is ingebroken in een bedrijf is juist gedaald. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die woensdag 22 januari door burgemeester Maarten Divendal en wijkchef Karlijn Baalman van de politie zijn gepresenteerd.

Voor het eerst na een aantal jaren van daling laten de criminaliteitscijfers in De Ronde Venen een lichte stijging zien. In 2013 werden door de politie 1932 misdrijven geregistreerd. Dat is meer dan in 2012 (1862), maar minder dan in 2011 (1958) en 2010 (2065). Het aantal fietsendiefstallen nam vorig jaar met 31 procent toe en het aantal autokraken met 27 procent. De percentages fluctueren sterk per periode, hetgeen kan duiden op mobiele bendes die snel hun slag slaan. Komend jaar wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van autokraken en fietsdiefstallen.

Het aantal woninginbraken is in 2013 met 2 procent gestegen ten opzichte van 2012. De stijging is geheel toe te schrijven aan het aantal pogingen tot inbraak. Dat steeg in 2013 met 32 procent. Met name in de eerste 4 maanden was er sprake van een toename. De stijging van het aantal pogingen tot inbraak heeft niet geleid tot meer geslaagde inbraken, die zijn over heel 2013 met 13 procent gedaald. Politie en gemeente hebben naar aanleiding van het stijgende aantal pogingen tot inbraak intensief samengewerkt om dit te keren. Er is een uitgebreide voorlichtingscampagne gevoerd en extra inzet door de politie gepleegd. Dit heeft in de tweede en derde periode van 2013 tot een daling van het aantal inbraken geleid met meer dan 20 procent gedaald.

Het aantal bedrijfsinbraken is vorig jaar met 24 procent gedaald. Ook het aantal geweldsmisdrijven is vorig jaar gedaald, met 16 procent ten opzichte van 2012. Andere dalingen die opvallen zijn het aantal mishandelingen (-21 procent), openlijk geweld ( -92 procent, van 13 naar 1) en het aantal vernielingen (-18 procent).

Om het aantal woninginbraken (en pogingen daartoe) terug te dringen, werken politie en gemeente komend jaar opnieuw nauw samen, wordt weer deelgenomen aan de Week tegen de Woninginbraak en wordt op verschillende manieren voorlichting gegeven om woninginbraak te voorkomen. Regelmatig slaan inbrekers hun slag omdat de gelegenheid zich voordoet en inwoners zich onvoldoende bewust zijn van het risico van een woninginbraak. Ook bestaat er bij veel inwoners nog schroom om 112 te bellen in geval van verdachte situaties. De politie dringt er echter op aan altijd 112 te bellen in geval van verdachte situaties of verdachte personen die zich in de buurt ophouden.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht


Terug

Hollandse AVond Mijdrecht