Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nog dit jaar rotonde N212 Wilnis vanwege spoedprocedure

Datum: 23 januari 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Wilnis - Om de verkeersveiligheid te verbeteren komt op de kruising N212 met de Pastoor Kannelaan in Wilnis een rotonde. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen op donderdag 23 januari besloten. Als de procedures meezitten heeft de provincie de rotonde voor het einde van het jaar aangelegd.

De afgelopen week hebben wethouder Kees Schouten en gedeputeerde Remco van Lunteren intensief overleg gehad over het kruispunt N212 – Pastoor Kannenlaan. Beide bestuurders willen in zo kort mogelijke tijd de verkeersveiligheid vergroten. In ruim een week tijd hebben op de kruising drie aanrijdingen tussen auto’s plaatsgevonden.

Ook in het recente verleden hebben daar ernstige ongevallen plaatsgevonden waar fietsers bij betrokken waren. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeente en de provincie vorig jaar maatregelen voor fietsers getroffen.

De provincie is van plan gebruik te maken van een noodprocedure, zodat de Europese aanbestedingsregels niet gevolgd hoeven te worden. Het traject richting de aanleg kan dan versneld doorlopen worden. In dat geval heeft de provincie de rotonde voor het einde van het jaar aangelegd.
De gemeente De Ronde Venen heeft ook alle bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning toegezegd om tot snelle realisatie van de rotonde over te gaan.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Een foto van een eerder ongeluk op de kruispunt N212 bij de Pastoor Kannelaan/begraafplaatsEen foto van een eerder ongeluk op de kruispunt N212 bij de Pastoor Kannelaan/begraafplaats

Terug