Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Asbest gedumpt in Wilnis, gemeentelijke kosten 10.000 euro

Datum: 31 maart 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Asbest is een gevaarlijk stof. Als het breekt, afbrokkelt of verbrandt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Asbest hoort dan ook zeker niet thuis bij het restafval in de minicontainer. Los van gevaar voor de volksgezondheid, kost het de gemeente duizenden euro’s aan opruimkosten als er asbest in de minicontainers wordt geworpen.

Helaas is dit woensdag 12 maart gebeurd. Bij het ophalen van huisvuil in het buitengebied van Wilnis werd asbesthoudend materiaal aangetroffen bij het legen van de grijze restafvalcontainers. Door medewerkers van de firma Van Gansewinkel, die het huisvuil in de gemeente ophaalt, werd geconstateerd dat er materiaal, stukken van een golfplaat, in de vuilniswagen lag dat vermoedelijk asbest bevatte. De gemeente heeft direct een monster laten onderzoeken en daaruit bleek dat het inderdaad om asbesthoudend materiaal ging.

Omdat het asbesthoudend materiaal al in contact was gekomen met het andere afval in de wagen, moest dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden afgevoerd. Vervolgens is de vuilniswagen grondig gereinigd waarna de wagen na een keuring officieel asbestvrij is verklaard.

Alle kosten die zijn gemaakt voor het onderzoek, het afvoeren van het afval, het reinigen en voor de periode dat de wagen niet kon worden gebruikt, zijn voor rekening van de gemeente. In totaal bedragen deze kosten ongeveer 10.000 euro, geld dat helaas niet aan andere zaken kan worden uitgegeven. Helaas is het niet mogelijk te achterhalen van welk adres de asbest afkomstig was.

Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Vanwege het gewaar zijn er strenge regels waaraan inwoners zich moeten houden als zij asbest willen verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen bij uw woning, dan moet u dit altijd melden via www.omgevingsloketonline.nl. Ook als u voor een verbouwing geen vergunning nodig heeft en er asbest vrijkomt, dient u dit te melden. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht