Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

D66 beëindigt de door het CDA geïnitieerde coalitiebesprekingen met CDA en RVB (De Ronde Venen)

Datum: 22 april 2014
Bron: Ingezonden stukken

D66 heeft tijdens de gesprekken met de verkenner en tijdens de behandeling van het rapport van de verkenner aangegeven dat ze, gezien decentralisaties van Rijkstaken en het verder op orde brengen van onze financiële positie, een stabiele coalitie met breed draagvlak nastreeft.
Voor onderzoek naar een coalitie van D66+CDA+VVD+RVB bleek geen draagvlak.

D66 is, met voorbehoud tot mogelijke verbreding met de VVD op een later moment, gaan deelnemen aan de door het CDA geïnitieerde coalitiebesprekingen van CDA, D66 en Ronde Venen Belang.

D66 beëindigt, met onmiddellijke ingang, deelname aan deze coalitiebesprekingen met CDA en Ronde Venen Belang. D66 is tot deze stap gekomen omdat er voor de ambities van D66 weinig ruimte is, er binnen het proces geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen partijen en omdat er sprake was van een dictaat in de portefeuille verdeling. Daarom heeft D66 geen vertrouwen in een goede afloop van dit proces en stopt zij verdere besprekingen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht


Terug

Hollandse AVond Mijdrecht