Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Provincie legt faunapassage aan in Wilnis, afsluiting N212

Datum: 24 april 2014
Bron: Provincie Utrecht

In de zomerperiode van 2014 gaat de provincie Utrecht een faunapassage aanleggen onder de Ingenieur Enschedeweg (N212) in Wilnis.

Waar, wat en waarom?
De faunapassage wordt aangelegd tussen de rotonde Bovendijk en de Geerbrug (N463), in de Veldwetering. De faunapassage ‘Aan de Zuwe’ komt onder de N212 door. De bestaande duiker van 3 meter breed wordt vervangen door een passage van 7 meter breed. Het bestaande fietspad wordt zodanig omgelegd dat het iets verder bij de faunapassage vandaan komt te liggen.

De faunapassage Aan de Zuwe vormt de ecologische verbinding tussen de (nieuwe) natuur in de Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen. In een groter geheel bezien is het een schakel in de natuurverbinding van de Nieuwkoopse Plassen naar de Vinkeveense Plassen. De faunapassage is belangrijk voor dieren als de otter, de Noordse woelmuis en de ringslang.

Planning werkzaamheden en gevolgen voor het verkeer
Om de faunapassage te kunnen bouwen, moet de weg volledig worden afgesloten. De bouw van de faunapassage is gepland in de zomervakantie (18 juli tot 1 september) omdat er dan minder verkeer is op de weg. Voorafgaande aan de bouw van de passage wordt het fietspad verlegd en worden kabels en leidingen omgelegd.

  • Vanaf 19 mei – 1 oktober: Verleggen fietspad
    Het fietspad is dan afgesloten. (Brom)fietsers worden omgeleid. De omleidingsroute is iets langer (circa 500 meter) en kost een kleine 2 minuten extra fietstijd.
  • Half mei – half juli: Omleggen kabels en leidingen
    Als gevolg van het werk aan de kabels en leidingen kan het verkeer enige vertraging ondervinden. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, wordt de hoofdrijbaan versmald en komt er een snelheidsbeperking.
  • 18 juli – 1 september: Bouw faunapassage
    Totale afsluiting van de Ingenieur Enschedeweg tussen de rotonde Bovendijk en de Geerbrug (N463). Alle verkeer wordt omgeleid. Er wordt gewerkt aan een omleidingsplan voor (boven)regionaal verkeer en bestemmingsverkeer. Dit omleidingsplan wordt voorbereid en afgestemd met de hulpdiensten en de andere wegbeheerders in het gebied.


Stand van zaken rotonde Pastoor Kannelaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren gaat de provincie ook dit jaar nog aan de slag met het aanleggen van een rotonde op het kruispunt van de Ingenieur Enschedeweg en de Pastoor Kannelaan in Wilnis. In januari 2014 hebben provincie en gemeente De Ronde Venen hiertoe besloten. Zodra de bouwperiode bekend is, communiceren we daarover.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht