Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

29 inwoners Koninklijk onderscheiden in De Ronde Venen

Datum: 25 april 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De Ronde Venen - Een recordaantal van 29 inwoners heeft vrijdag 25 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen, het hoogste aantal dat ooit in De Ronde Venen is uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. 27 inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in een bomvolle Meijert in Mijdrecht uitgereikt en opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. Hij was erg trots dat hij aan zoveel inwoners een lintje mocht uitreiken. ,,Dit zegt iets over het sociale karakter van De Ronde Venen.

Mevrouw T. Bäer (Mijdrecht, 1939). Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Bäer werkt sinds 1998 als vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Wilnis. Als gastvrouw is zij het gezicht van het hospice. Zij bewaakt de rust en uitstraling van het huis en is vraagbaak voor iedereen. Haar betrokkenheid bij de zwaar zieke medemens toont ze niet alleen in het hospice, maar ook in de privésfeer. Daarnaast besteedt zij veel tijd en energie aan het organiseren van collectes of zelf collecteren voor de Brandwondenstichting, de Maag Lever Darm Stichting, het Reumafonds en de Hartstichting.

 

De heer A.A.J. van den Bosch (Abcoude, 1958), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van den Bosch is sinds 1984 verbonden aan de stichting Feestelijkheden Abcoude. Eerst als lid van het Algemeen Bestuur, later als lid van het Dagelijks Bestuur. Zijn inzet kenmerkte zich door een enorme discipline en er kon altijd een beroep op hem worden gedaan. De rol van coördinator en planner van alle activiteiten heeft hij jarenlang met veel inzet en ook met humor uitgevoerd. Verder zet hij zich in voor de festiviteiten rond en op Koningsdag en in de maanden november/december om in Abcoude de juiste sfeer te creëren voor de feestdagen. Gezien zijn lichamelijke gesteldheid heeft hij recent een stapje terug moeten doen, maar daarbij de stichting niet in de steek gelaten en zijn werkzaamheden zo goed als mogelijk voortgezet.

 

Mevrouw P.W. Bouwhuijzen (Vinkeveen, 1937), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bouwhuijzen is een sociaal bewogen inwoner, die verder kijkt dan de gemeentegrenzen. Sinds 1990 is zij zeer actief voor de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen, die onderwijsprojecten voor kinderen in de Derde Wereld ondersteunt. Voor de financiering van deze projecten werft mevrouw Bouwhuijzen met hart en ziel de benodigde fondsen. Een van de grootste fondsenwerfacties is de organisatie van Chazz (Charity Jazz), dat jaarlijks wordt georganiseerd. Verder zet mevrouw Bouwhuijzen zich in voor natuureducatie en is zij onder andere gids in natuurgebied Botshol. Ook haar betrokkenheid bij de foto- en videoclub staat in het teken van natuureducatie.

 

De heer J.C.T.J. Compier (Waverveen, 1942), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Compier is op veel terreinen maatschappelijk actief. Van 1980 tot 2008 was hij hoofdkoster van de kerk Sint Jan de Doper in Uithoorn en bekleedde hij verschillende functies in de afdelingsbesturen van de kerk. Sinds de sluiting van de kerk, in 2008, verricht hij vrijwilligerswerk bij de parochie Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. Daarnaast is hij penningmeester bij de stichting ‘De historie herleeft in de Vechtstreek’, die om het jaar een historisch festival organiseert. In 2011 werd dat door 12 duizend mensen bezocht. Ook is hij in verschillende functies actief in de schaatssport. Vanaf 1990 als bestuurslid van ijsclub De Volharding in De Waver, als subcoördinator KNSB van de gewestelijke toertochtcommissie en als secretaris van het toertochtorganisatiecomité de Botsholtocht. Daarnaast heeft de heer Compier sinds 2007 een privémuseum in zijn schuur: het Poldermuseum.

 

De heer J.G. den Drijver (Vinkeveen, 1937), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Den Drijver is al 30 jaar actief als vrijwilliger binnen de lokale omroep. Hij verzorgde in die periode vele interviews en reportages voor radio en later ook tv. Zijn voornaamste inzet was het brengen van lokaal nieuws, in woord en beeld. Door zijn bijdragen zijn veel vrijwilligers(organisaties), ouderenorganisaties en verenigingen in de schijnwerpers gezet. Door de lokale omroep is nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij wist door zijn professionele aanpak hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Daarnaast is hij vijf jaar bestuurder geweest bij de Videoclub De Ronde Venen. Door velen wordt hij vrijwilliger in hart en nieren genoemd, met een hoge mate van inlevingsvermogen voor het maatschappelijk belang.

 

Mevrouw E. Ende (Wilnis, 1953), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ende is al ruim vijftig jaar lid van muziekvereniging Viribus Unitis. Toen zij zich in 1963 bij de vereniging aanmeldde, was zij het eerste vrouwelijke lid. Gedurende de vijftig jaar is zij vier jaar lid geweest van het Algemeen Bestuur en zij leidt sinds 1992 de Activiteitencommissie. Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden voor de vereniging is het werven van inkomsten door de verkoop van pannenkoeken, planten en oliebollen. Ook verzorgt zij de gang van zaken in het clubgebouw, zoals de schoonmaak en de catering en draait ze bardiensten. Naast haar werk voor de muziekvereniging, is zij, naast haar betaalde baan, actief als vrijwilliger in verzorgingshuis Maria Oord.

 

De heer A.A.C. Geerlings (Vinkeveen, 1950), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ad Geerlings heeft een zeer lange en indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger. Sinds de jaren zeventig heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij de voetbalverenigingen SV Diemen en FC Abcoude. In 1989 was hij medeorganisator van de Triolon in Abcoude. Daarnaast is de heer Geerlings op tal van terreinen actief geweest als vrijwilliger in het onderwijs. Hij was secretaris van de stichting Katholiek Schoolbestuur Abcoude en zette in 1999 de voorbereiding voor de fusie van besturen van veertien katholieke basisscholen in het westelijk deel van de provincie in gang. Hij had zitting in de commissie die de herbouw van de afgebrande Piusschool regelde en was vervolgens betrokken bij de uitbreiding toen het leerlingenaantal explosief groeide. Daarnaast was hij eind jaren negentig actief bij de Abcouder Harmonie, vervulde hij een reeks van functies binnen de parochie Cosmas en Damianus in Abcoude en heeft hij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de fusies van parochies in het aartsbisdom Utrecht. Hij zette zich in voor de restauratie van de toren van de Cosmas en Damianuskerk in Abcoude en was van 1999 tot 2013 secretaris van de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Tot slot is de heer Geerlings de afgelopen jaren actief bij de Stichting Woelig Water, een organisatie die publieksevenementen organiseert op de Vinkeveense Plassen en is hij sinds 2000 secretaris van de Stichting Abcoude Sport.

 

Mevrouw C. Hennipman-Verbree (Abcoude, 1952), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hennipman-Verbree is al vele jaren actief als vrijwilliger op basisschool CNS Abcoude. Sinds 1990 is zij overblijfkracht en –coördinator, vormt zij de spil tussen directeur/team en ouders/leerlingen en is zij een vaste waarde en drijvende kracht. Daarnaast gaat zij jaarlijks mee als begeleider op schoolkamp met groep 8 en is zij sinds 2005 drie keer per week actief als leesmoeder. Ook is zij sinds eind jaren tachtig actief als mantelzorger en heeft zij  oog en oor voor de noden van de medemens. Sinds 1993 is zij kosteres van de protestantse gemeente in Abcoude. In de periode 1989 tot 1999 was zij als Brandwacht 2e klasse actief bij de vrijwillige brandweer Abcoude. Nadat ze hiermee was gestopt, heeft zij nog geruime tijd op verschillende manieren ondersteuning geboden aan de brandweer

 

De heer S. Harmens (Mijdrecht, 1970), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sandor Harmens is twaalf jaar lid geweest van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Hij was in maart van dit jaar niet verkiesbaar voor een nieuwe periode in de gemeenteraad en heeft afscheid genomen van de raad. De VVD ‘er heeft gedurende zijn periode in de raad grote betrokkenheid getoond bij zijn leefomgeving. Niet alleen door zitting te nemen in de raad, maar ook door zijn bestuursfuncties bij onder andere het wijkcomité Molenland, Stichting Wilnisser Veenmolen, Argon, de Oranjevereniging en de Lionsclub.

 

De heer D.L. Kok (Abcoude, 1951), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kok is sinds 1990 actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid en later als wethouder in de voormalige gemeente Abcoude. Vanaf 2011 was hij raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Dick Kok begon zijn raadswerk voor de PvdA, maar maakte later de overstap naar SVAB. Samen met John Melkman was hij het gezicht van die partij. Dick Kok was als raadslid en wethouder bij zeer veel ontwikkelingen in Abcoude betrokken en heeft onmiskenbaar een stempel op die kern gedrukt.

 

Mevrouw A.G. de Koning-Nagtegaal (Wilnis, 1955), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Koning is sinds 1998 vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Wilnis. Zij vervult de rol van gastvrouw en vormt in die functie mede het gezicht van het hospice. Zij ontvangt gasten, familie, vrienden en relaties  en bewaakt de rust en uitstraling van het huis. Sinds haar aantreden vervult zij deze rol meer dan uitstekend. Daarnaast verzorgt zij het kerkblad en de liturgie bij speciale diensten, zoals uitvaarten en huwelijken. Mevrouw De Koning-Nagtegaal wordt omschreven als iemand op wie bijna nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan.

 

De heer E.H. Koot (Abcoude, 1955), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ernst Koot is voornamelijk bekend (‘het gezicht’) van de gelijknamige Plus supermarkt in Abcoude. Een van zijn sterke punten is dat hij als zelfstandig ondernemer dicht bij zijn klanten staat en maatschappelijke betrokkenheid tot levenshouding heeft verheven. De afgelopen tien jaar zat de heer Koot als ondernemerscommissaris in de Raad van Commissarissen van de Plus. Daarnaast was hij van 1999 tot 2011 voorzitter van de Ondernemers Vereniging Abcoude (OVA) en opvolger OV-AB. In die rol heeft hij onder andere meegewerkt aan de realisatie van de Derde Brug en de herinrichting van het centrum van Abcoude. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het weren van (toenemend) vrachtverkeer uit de kern van Abcoude. Daarnaast is hij de afgelopen dertig jaar actief geweest voor de rk-parochie Jan de Doper Vecht en Venen en heeft hij zich ingezet voor fondsenwerving voor de restauratie van de toren.

 

De heer H.B. Lakerveld (Mijdrecht, 1935). Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lakerveld is al meer dan veertig jaar onafgebroken vrijwilliger bij sportvereniging Argon en zijn inzet voor de vereniging is enorm belangrijk. In deze periode was hij onder andere Aanspreekpunt KNVB en verliep alle correspondentie van en naar de voetbalbond via hem. Ook regelt hij wekelijks de indeling van kleedkamers en velden, is hij wedstrijdsecretaris Junioren en fungeert hij als vraagbaak. Als bij Argon wordt gevraagd: “Waar is Henny?” dan is er volgens de club eigenlijk maar één antwoord:”In de bestuurskamer”.

 

De heer J.C. Leeman (Mijdrecht, 1939), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Leeman is een belangrijke speler op de sociale kaart van De Ronde Venen. Hij zit als vrijwilliger in vele besturen van instanties en instellingen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming en ontwikkeling van het ouderenwerk in de gemeente. Sinds 1996 is hij lid en vanaf 2005 voorzitter van de plaatselijke afdeling van de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren. Ook op landelijk niveau zet hij zich op verschillende manieren in voor de belangen van senioren. Hij is jarenlang betrokken geweest bij het versterken van de positie van cliëntenraden in verzorgings- en verpleeghuizen en de geestelijke gezondheidszorg, onder andere door verschillende bestuursfuncties te vervullen. Daarnaast was hij van 2002 tot 2011 secretaris van de Ouderenadviescommisie en van 2006 tot 2011 secretaris van de WMO-raad.

 

Mevrouw O.S.H. Lie (Abcoude, 1949), Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lie is als hoogleraar verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Rode draad in haar carrière vormt haar grote inzet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij heeft hier talloze lezingen en workshops over gegeven. Zo is zij jarenlang lid geweest van het programmabestuur van het Center of Excellence in University Teaching van de Universiteit Utrecht en vervult zij een voorbeeldfunctie voor nieuwe collega’s. Het Center zet zich in voor verdere professionalisering van ervaren universitaire onderwijsgevenden. Haar brede kennis en ervaring heeft ze onder andere opgedaan en ontwikkeld in de Verenigde Staten. Zij is een expert ten aanzien van internationaal toponderwijs en de problematiek van verschillende culturen in een onderwijsprogramma. Haar werk heeft er onder andere toe geleid dat veel docenten beter onderwijs hebben ontwikkeld en beter zijn gaan lesgeven.

Mevrouw Lie kon vrijdag vanwege verblijf in het buitenland niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangt het lintje op een nader te bepalen moment.

 

De heer J.S. Melkman (Abcoude, 1947), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Melkman is zestien jaar lid geweest van de gemeenteraad, eerst in de voormalige gemeente Abcoude en vervolgens in De Ronde Venen. Hij begon in 1998 als lid van de PvdA, maar zat sinds 2002 in de raad namens SVAB, waarvan hij samen met Dick Kok het gezicht was. Begin dit jaar heeft hij besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor een nieuwe periode in de raad en medio maart 2014 nam hij afscheid. Tijdens zijn raadswerk heeft hij zich met zeer veel onderwerpen beziggehouden. Daarnaast zette hij zich onder andere in voor een kinderziekenhuis in Jeruzalem en organiseert hij daarvoor jaarlijks een sponsorfietstocht.

 

De heer T.P.M. Meijer (Amsterdam, 1938), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meijer zet zich sinds 1987 met veel enthousiasme in voor de lokale omroep, eerst in Abcoude en later in De Ronde Venen. Hij begon zijn carrière bij Radio Rosa FM, waar hij op een professionele en menselijke wijze evenementen en andere gebeurtenissen aankondigde en er verslag van deed. Ook was hij trouw bezoeker van raads- en commissievergaderingen. Hij deed verslag van besluiten die daar werden genomen en becommentarieerde die. Als stagebegeleider heeft Theo-Paul Meijer menig leerling-journalist de eerste kneepjes van het vak bijgebracht en daarnaast begeleidde hij de ongeveer 45 andere vrijwilligers die bij de omroep betrokken waren.

 

Mevrouw C.J. Moen-Verheijde (Mijdrecht, 1941), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Moen-Verheijde is al bijna vijftig jaar actief als gediplomeerd EHBO’er en sinds 1964 lid van EHBO vereniging St. Antonius. Ook is zij sinds 1972 lid van de Lotus-kring Uithoorn en het enige lid van de kring die het veertigjarig jubileum heeft gehaald. Met beide activiteiten heeft zij in al die jaren veel slachtoffers en hulpbehoevenden geholpen. Regelmatig werd zij bij nacht en ontij uit bed gebeld om bij een ongeval eerste hulp te verlenen. Door haar werk als Lotusslachtoffer hebben hulpdiensten hun personeel op een hoger niveau kunnen brengen en hen op een juiste manier ervaring kunnen laten opdoen.

 

De heer L.R. Mur (Vinkeveen, 1937), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Luc Mur is een echte natuur- en milieuman, die veel heeft betekend voor de Rondeveense natuur. In 1972 was hij medeoprichter van De Groene Venen, de vereniging voor milieu- en natuurbescherming in Vinkeveen en Waverveen. Water vormt een rode draad in zijn werk. Van 1997 tot 2003 was hij lid van het Algemeen Bestuur Waterschap AGV, waar hij na zijn pensionering zijn kennis en zijn relaties bij de Universiteit van Amsterdam en overheden inzette om de kennis over waterbeheer te verbreden. Hij is de initiatiefnemer voor het organiseren van een cursus Ecological Water Management bij de Universiteit van Amsterdam.

Van 1999 tot 2011 was hij voorzitter van de Vechtplassencommissie en tot op heden is hij lid van deze commissie. Mede door zijn advies behoren de Vinkeveense plassen nu tot de schoonste van Nederland. Ook was hij tien jaar lid van de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies  van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Sinds 2008 is de heer Mur lid van de Gebiedscommissie Vecht & Weiden, waar hij zich onder andere inzet voor behoud van de legakkers in Vinkeveen.

 

De heer T.C. de Rijk (Abcoude, 1961), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Rijk is al dertig jaar zeer actief binnen de Stichting Feestelijkheden in Abcoude. Hij is als technisch coördinator de spil bij de organisatie van Koninginnedagen en nu Koningsdag, de jaarlijkse Feestweek en het in kerstsfeer brengen van het dorp. Ted de Rijk is bereid vele uren te steken in dit vrijwilligerswerk en neemt zelfs al dertig jaar zijn vakantie op voor de organisatie van de Feestweek Abcoude.

 

De heer T. Rispens (Wilnis, 1937), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Deze oud-politieman is sinds 1998 klusjesman bij  het Johannes Hospitium in Wilnis. Met zijn “gouden” handen onderhoudt hij de zelfaangelegde tuin van het hospice, die in 2010 in de prijzen viel bij de Voortuinenkeuring van gemeente De Ronde Venen. Zijn inzet is echter niet beperkt tot onderhoud- en kluswerk. De heer Rispens is altijd bereid een helpende hand te bieden, bijvoorbeeld om ’s nachts te assisteren bij de verpleging. 

 

Mevrouw A.M. de Ruiter-Bonting (Mijdrecht, 1937), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1993 is zij vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Gerardus Majella in Mijdrecht. Met deze vrijwilligersfunctie vervult zij een sleutelrol in de organisatie, waar de bewoners wel bij varen. Zo helpt zij bij activiteiten, zorgt voor de winkel en loopt de koffierondes. In 1982 heeft zij de bridgeclub ‘Doublet’ opgericht. Zij is tot op heden actief binnen deze club met zestig vrouwelijke leden.

 

De heer C.F. Schouten (Mijdrecht, 1948), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Schouten is sinds twintig jaar onlosmakelijk verbonden met de lokale politiek. In de periode 1994 tot en met 2010 was hij gemeenteraadslid in De Ronde Venen namens de ChristenUnie/SGP. Vanaf 2011 is hij wethouder in De Ronde Venen en onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Kernenbeleid en Wijkgericht Werken, Groen, Recreatie, Milieu en Handhaving, Reiniging en Afvalbeleid, Verkeer en Vervoer en Monumenten. Alhoewel Kees Schouten parttime wethouder is, is dat aan zijn agenda niet te merken. Hij zet zich zeven dagen van de week vol overgave in en is vaak buiten het gemeentehuis in gesprek met inwoners.

 

De heer J.J. Spruit (Mijdrecht, 1948), Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spruit is sinds 1998 vrijwilliger bij het Johannes Hospitium in Wilnis. Vanaf 2005 is hij bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ook onderhoudt hij sinds acht jaar mede de buslijn van Uithoorn naar Breukelen als vrijwilliger op de Buurtbus. Sinds 2007 is de heer Spruit vrijwilliger bij de Cliniclowns Nederland en lid van het Rode Neuzen Team. Tot slot heeft hij in het verleden ook aan vrijwilligerswerk gedaan in onder andere Polen en Sri Lanka. Vandaag de dag doet hij mee aan de vrijwilligersdag voor een bejaardentehuis in Nieuwveen en staat hij ouderen bij door gezamenlijke activiteiten met hen te ondernemen.

 

De heer R. Verkaik (Wilnis, 1948) en mevrouw A. Verkaik-Van Harberden (1950), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit echtpaar zet zich al jaren in voor Muziekvereniging Viribus Unitis en de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis.

Mevrouw Verkaik is sinds 1970 lid van de activiteitencommissie van Viribus Unitis. Haar bezigheden zijn talrijk: van het naaien van kostuums en het schoonmaken van het clubgebouw tot het openstellen van hun huis voor feesten van de vereniging. Rolf Verkaik heeft 35 jaar onafgebroken in het dagelijks bestuur van Viribus Unitis gezeten: als voorzitter, penningmeester en als secretaris. Momenteel is hij ere-secretaris van de vereniging.Het echtpaar Verkaik wordt gekenschetst als één van de belangrijkste steunpilaren van de Ontmoetingskerk. De heer Verkaik is in 1985 zijn bestuurlijke kerkelijke loopbaan begonnen als ouderling, wat hij tot op heden nog steeds is. Van 1998 tot 2001 was hij tevens voorzitter van de kerkenraad. Ook is hij burgerlid van de Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden-Nederland, daar de kerk een gemeentelijk monument is en het orgel een rijksmonument.

Hij en zijn echtgenote zijn kerkelijk zeer actief: van voorgaan in de dienst tot het schoonhouden van de gemeenschapsruimte achter de kerk.  Beiden zijn zeer betrokken bij het jeugdwerk van de kerk. Daarnaast is mevrouw Verkaik sinds 1973 vrijwilliger bij de sportvereniging Veenland in Wilnis. Vanaf 1985 is zij voorzitter van de afdeling Gymnastiek en vertegenwoordigt zij de afdeling in bestuursvergaderingen van de omnivereniging en eigen afdeling. Ook zet zij zich sinds 1983 in voor de organisatie van de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport in Wilnis. Tot slot is zij sinds 1995 actief als mantelzorger voor moeder, schoonmoeder en tantes.

 

De heer J. Verkerk (Abcoude, 1937), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jaap Verkerk zet zich al vijftig jaar belangeloos in voor de Christelijke Nationale School en de PKN Kerk in Abcoude. Afwisselend in de rol van penningmeester, scriba (secretaris) en administrateur. In de periode 1997 tot 2004 speelde hij als penningmeester een belangrijke rol bij het in stand houden van de Abcoudense sportzaal: de Kees Bon zaal. Van 1995 tot en met april 2003 was hij ook penningmeester van de Vereniging Homeopathie Nederland.

 

Mevrouw G. de Vries-Burggraaf (Mijdrecht, 1943), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw De Vries-Burggraaf is sinds 1965 een onlosmakelijk onderdeel van de lokale organisatie van het Nederlandse Rode Kruis. Haar inzet kenmerkt zich door grote belangstelling voor en hulp aan de medemens. Zij fungeert als ware ambassadrice. Zo heeft mevrouw De Vries-Burggraaf het Rode Kruis talloze keren vertegenwoordigd op braderieën en markten. Ook is zij altijd van de partij bij lokale, regionale en landelijke vergaderingen van het Rode Kruis. Verder zet zij zich in voor de jaarlijkse collecte.

Daarnaast is zij sinds eind jaren tachtig actief voor de PKN Kerk in Mijdrecht. Zij vervulde de rol van ouderling en tot op heden verricht zij voor deze kerk nog hand- en spandiensten. In 2008 ontving zij de titel ‘vrijwilliger van het jaar’ van de gemeente De Ronde Venen.

 

Mevrouw G.G. de Vries-Van Steijn (Wilnis, 1948), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw de Vries-Van Steijn is sinds 1981 kerkelijk actief, als (wijk)ouderling en als preses van de kerkenraad. Vanaf de oprichting in 1982 is zij betrokken bij de Oost-Duitsland contactgroep en onderhoudt zij contacten met de kerkkring Tenthendorf in Thüringen. Doel van de contactgroep is het vijanddenken te doorbreken. Daarnaast is zij actief geweest bij de christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage en bij het CDA. Zij was raadslid in de voormalige gemeente Wilnis en van 1995 tot 1998 van de gemeente De Ronde Venen. Sinds 2012 is zij actief bij de Vereniging Mastercircuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN). Zij had een groot aandeel in de organisatie van het WK Sprint voor Masters in 2012, een tweedaagse wedstrijd voor 250 schaatsers uit verschillende landen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht


Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht