Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nieuwe stap gezet in het formatieproces De Ronde Venen

Datum: 28 april 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Op vrijdag 25 april hebben PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP positief gereageerd op de uitnodiging van het CDA en Ronde Venen Belang om gezamenlijk overleg te voeren. Dit overleg moet leiden tot samenwerking in een stabiele coalitie.

Hiermee is een nieuwe stap gezet in het formatieproces. Sinds 11 april overlegden CDA en Ronde Venen Belang met D66 over coalitievorming. Na 10 dagen maakte D66 via de media plotseling bekend die besprekingen met onmiddellijke ingang te beëindigen. D66 zag samenwerking met de VVD als een steviger basis. Tegelijkertijd kondigden D66 en de VVD aan, zonder medeweten van CDA en Ronde Venen Belang, D66-coryfee de heer Boele Staal te hebben gevraagd op te treden als informateur. Vervolgens hebben alle fracties zich bereid verklaard in te zullen gaan op een uitnodiging voor een gesprek met de heer Staal.

Afgelopen vrijdag heeft de heer Staal, naar aanleiding van de ontstane situatie, een onafhankelijke inventarisatie gepresenteerd. In zijn rapportage adviseert hij langs welke weg gekomen kan worden tot een college dat kan vertrouwen op een meerderheid in de gemeenteraad. Heropening van de afgebroken besprekingen is volgens hem geen optie, omdat beide kanten hebben aangegeven te willen zoeken naar andere combinaties van partijen.

De heer Staal heeft vastgesteld dat de combinatie CDA-Ronde Venen Belang, PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP de meest kansrijke optie is om een collegevorming succesvol af te sluiten. Onderhandelaars van de vier fracties hebben inmiddels al overleg gevoerd met de gemeentesecretaris over het ambtelijke overdrachtsdocument. Deze week volgen meer gesprekken tussen de vier partijen, die het vertrouwen uitspreken over de vorming van een college. Op advies van de heer Staal zullen die besprekingen plaatsvinden onder leiding van een externe voorzitter.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht


Terug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht