Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

[VIDEO] College zeer teleurgesteld over uitspraak Gerechtshof over dijkverschuiving Wilnis

Datum: 09 mei 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Het college van B en W van De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over de uitspraak die het Gerechtshof in Den Haag vandaag heeft gedaan over de vraag wie de schade moet betalen die de gemeente heeft geleden als gevolg van de dijkverschuiving in Wilnis in 2003. De gemeente De Ronde Venen en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voeren al enkele jaren juridische procedures om hierover duidelijkheid te krijgen. Het Hof heeft op dinsdag 6 mei 2014 bepaald dat het hoogheemraadschap de schade als gevolg van de dijkverschuiving niet aan de gemeente hoeft te vergoeden.

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 is de veendijk langs de Ringvaart in Wilnis (gemeente De Ronde Venen) over een lengte van 60 meter ongeveer 5,5 tot 7,5 meter verschoven. Daardoor is zo’n 230.000 m³ water uit de tussenboezem in de woonwijk achter de dijk gestroomd. Het herstel van de schade heeft de gemeente vele miljoenen euro’s gekost. Het hoogheemraadschap AGV is eigenaar en beheerder van deze veendijk. De gemeente heeft het hoogheemraadschap aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van de dijkverschuiving, temeer het hoogheemraadschap is verzekerd tegen overstromingsschade terwijl de inwoners en gemeente zich daar niet tegen kunnen verzekeren.

Vandaag heeft het Hof Den Haag bekendgemaakt de claim van de gemeente af te wijzen. De door het Hof aangewezen deskundige, de heer prof. dr. ir. P.H. Vermeer, concludeert in zijn rapport dat men mocht verwachten dat zo’n zwakke kade zou bezwijken, maar het Hof is desondanks van mening dat het hoogheemraadschap geen rekening hoefde te houden met het risico van een dijkverschuiving als gevolg van (zeer) droge omstandigheden. Ook is het Hof van oordeel, dat het hoogheemraadschap bij het uitvoeren van zijn waterbeheerstaak een zekere beleidsvrijheid toekomt en het hoogheemraadschap de uitvoering van deze waterbeheerstaak mede mag laten afhangen van de financiën en andere middelen die het hoogheemraadschap ter beschikking staan.

Het college is zeer teleurgesteld en verbaasd over deze uitspraak De uitspraak betekent, dat een overheidsorgaan niet in alle situaties verantwoordelijk kan worden gesteld voor de hem opgedragen wettelijke taak en dat een overheid, ondanks signalen van omwonenden, gemeente en eigen organisatie toch een zekere beleidsvrijheid toekomt en jaren geen noemenswaardig onderhoud behoeft te plegen om een dijk te verbeteren.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Via 0297 TV

Terug