Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De Ronde Venen heeft nieuw college van Burgemeester en Wethouders

Datum: 13 mei 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De partijen CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie/SGP, hebben donderdag 8 mei een akkoord bereikt over de vorming van een coalitie. De vier partijen leveren ieder een wethouder aan het nieuwe college. De wethouders worden donderdag 15 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Het coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gesloten heeft als motto ‘Samen werken, samen zorgen’ gekregen. De nieuwe coalitie wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke, groene gemeente blijft met een gezonde, groeiende economie. Besturen in 2014 betekent volgens de nieuwe coalitie meer dan ooit dat moet worden samengewerkt. ‘Het doel is om de toekomst van onze gemeente zoveel mogelijk met anderen vorm te geven. Daarom staat die samenwerking tussen gemeente en inwoners, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven centraal in ons beleid’, schrijven de partijen in het coalitieakkoord. Het bereikte akkoord is inmiddels goedgekeurd door de fracties van de vier partijen.

Het nieuwe college krijgt vier wethouders. Elke wethouder wordt aanspreekpunt voor twee kernen en heeft een specifiek thema. Namens het CDA wordt David Moolenburgh wethouder van onder andere Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht en Financiën. Tevens is hij de eerste loco-burgemeester. Hij wordt aanspreekpunt voor Mijdrecht en de Hoef en heeft als thema Duurzaamheid.

Namens RVB wordt Anco Goldhoorn wethouder en tweede loco-burgemeester. Hij krijgt onder andere de Participatiewet, WWB, Minimabeleid, Economie en Bedrijvigheid, Recreatie, Reiniging en Afvalbeleid en Milieu in zijn portefeuille. Hij wordt bestuurlijk aanspreekpunt voor Abcoude en Amstelhoek en heeft als thema: Wijkgericht Werken.

Erika Spil wordt wethouder namens PvdA/GL/LS en derde loco-burgemeester. Zij heeft de onderwerpen WMO/AWBZ, Gezondheid, Kunst en Cultuur (inclusief Monumenten) en Dienstverlening in haar portefeuille. Zij wordt aanspreekpunt voor Vinkeveen en Waverveen en heeft als thema: Coördinatie herstructurering Sociaal Domein.
Wethouder namens CU/SGP en vierde loco-burgemeester wordt Aldrik Dijkstra met in zijn portefeuille de onderwerpen Jeugd, Onderwijs, Sport, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Groen, Vastgoed en Grondexploitaties. Hij is aanspreekpunt voor Wilnis en Baambrugge en heeft als thema: Jeugd en gezin.

Bart van Meijl, die als formateur het voortouw had bij de onderhandelingen, is zeer tevreden over het bereikte akkoord. ,,De gesprekken zijn soepel en in een goede sfeer verlopen. De vier partijen spreken in het akkoord duidelijk uit te willen werken aan een gemeente met een gezonde financiële huishouding en zo min mogelijk lastenverhoging voor inwoners. Een gemeente die oog en aandacht heeft voor de acht kernen waaruit zij bestaat en waar duurzaamheid en veiligheid belangrijke speerpunten zijn.’’

Donderdagavond 15 mei 2014 wordt het bereikte coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad van De Ronde Venen. Tevens worden tijdens deze vergadering de vier wethouders benoemd. De openbare raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Via 0297 TV

Terug

Family Mijdrecht