Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Snel opheldering nodig over schade aan woningen door laagvliegende vliegtuigen

Datum: 08 juli 2014
Bron: Gemeente Aalsmeer

Wethouder Tom Verlaan van Aalsmeer maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop Stichting Leefomgeving Schiphol de dakpannen van de woningen in een gedeelte van Aalsmeer heeft vastgezet. Afgelopen donderdag 26 juni zijn er weer een groot aantal dakpannen van een woning aan de Aalsmeerderweg afgevallen door zogenaamde vortexschade (schade door luchtturbulentie van dalende vliegtuigen) en dit terwijl de dakpannen nog geen drie maanden geleden waren vastgezet door Stichting Leefomgeving Schiphol.

Wethouder Tom Verlaan: ‘Ik vind het heel vervelend voor de bewoner van de Aalsmeerderweg dat er wederom vortexschade is opgetreden aan zijn woning.’

Vorig jaar heeft zowel de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als de Rijksinspectie voor de Luchtvaart onderzoek gedaan naar vortexschade in Aalsmeer. Zij rapporteerden toen onafhankelijk van elkaar aan de gemeente dat de bewuste vliegtuigen noch te laag vlogen noch uit koers waren geraakt. Stichting Leefomgeving Schiphol heeft daarna wel de actie om de dakpannen van een groot aantal woningen vast te zetten opgepakt. Inwoners die in aanmerking kwamen om de dakpannen van hun woning vast te laten zetten, hebben dit laten doen. Zo ook deze bewoner aan de Aalsmeerderweg.

‘Nu is er wederom vortexschade zelfs bij een woning waar de dakpannen van vastgezet zijn. ‘Dit baart mij grote zorgen’ aldus Verlaan. Aalsmeer wordt steeds zwaarder belast door het vliegtuigverkeer en extreem geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de groei van Schiphol. We vragen hiervoor constant aandacht bij Schiphol vanuit de gemeente Aalsmeer maar ook samen met de hele zuidoost hoek (Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen). Er zijn afspraken gemaakt over de geluidshinder. Maar ondanks alle afspraken blijven de klachten in de zuidoosthoek groeien.

Onveilige situaties
Het gemeentebestuur heeft ook nu Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verzocht om op korte termijn met een oplossing te komen hoe dergelijke onveilige situaties kunnen worden voorkomen. Ook heeft de gemeente de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voormalig Inspectie van Verkeer en Waterstaat) verzocht om een onderzoek in te stellen naar de vlucht die deze schade heeft veroorzaakt. De ILT is belast met de handhaving van de regels en normen die in Nederland aan de luchtvaart zijn gesteld op het gebied van veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. De belangrijkste vragen aan de Inspectie zijn: ‘Hoe heeft dit incident kunnen gebeuren?’ En ook: ‘Mag een vliegtuig zo laag over een woonwijk vliegen?’ Daarnaast wordt er aan Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) opheldering gevraagd over het deugdelijk vastzetten van de dakpannen.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

ArchieffotoArchieffoto
Terug

Family Mijdrecht