Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Brandweer in actie voor omgewaaide boom

Datum: 30 augustus 2014
Bron: Petershotnews.nl

Vinkeveen - Zaterdagochtend rond 8:40 uur is de brandweer gealarmeerd voor een omgewaaide boom over het fietspad langs de Vinkenkade.

De brandweer heeft de boom afgezaagd en aan de kant gelegd.

 

Wanneer bel je nu de brandweer, wanneer de gemeente en wat kun je zelf doen?

Bij hevige regenval en storm krijgt de brandweer in onze provincie soms honderden telefoontjes van mensen die overlast of schade hebben. De brandweer probeert met de beperkte middelen die er zijn zoveel mogelijk te doen. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op de andere hulpverzoeken.

Stormschade.

Bij stormschade, kun je het volgende doen:

  • Als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel ook 1-1-2, de meldkamer maakt dan een professionele inschatting. Een gevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een boom die over een weg dreigt te vallen of een losrakend dak bij een voetpad.
  • Als er geen sprake is van acuut gevaar, bel dan de gemeente als het om schade aan de openbare ruimte gaat. Als het schade aan je eigen huis of bedrijf betreft zonder acuut gevaar, bel dan een gespecialiseerd bedrijf. Een hovenier kan bijvoorbeeld een boom in de achtertuin omzagen. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen.
  • Bel je verzekeringsmaatschappij om eventuele schade te verhalen. De VVE of woningbouwvereniging kan je vaak ook meer informatie geven over waar je terecht kunt bij schade.

 

Wateroverlast.

Bij wateroverlast door extreme regenval, kun je het volgende doen:

  • Bij onderlopen van een (deel van een) huis of bedrijf (bijvoorbeeld een kelder)
  • Als er sprake is van gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel ook 1-1-2, de meldkamer maakt dan een professionele inschatting. Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand.
  • Is er geen gevaar voor mens en dier, haal dan zelf een pomp bij een doe-het-zelf-zaak of schakel een gespecialiseerd bedrijf in om de ruimte leeg te pompen. Als de waterhoogte in de ruimte 10 centimeter of minder is, dan heb je een waterstofzuiger nodig, of ga ouderwets met emmer en dweil aan de slag. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen. Is het water nog niet binnen, maar dreigt het binnen te komen? Gebruik dan handdoeken of zandzakken om dit te voorkomen.
  • Als de ruimte blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering, bel dan de gemeente.

Bij onderlopen van openbare ruimte (bijvoorbeeld een fietstunnel of weg)
Als de openbare ruimte niet begaanbaar is, bel dan de brandweer via 1-1-2. De brandweer maakt een inschatting van het risico, stelt de gemeente in kennis en treedt op bij acuut gevaar.
Gaat het om een verstopte waterput, bel dan de gemeente.

Bij schade door wateroverlast
Bel de verzekeringsmaatschappij waar je een inboedelverzekering hebt afgesloten.
De VVE of woningbouwvereniging kan je vaak ook meer informatie geven over waar je terecht kunt bij schade.

Brandweer en gemeente stellen alles in het werk om de overlast zo snel mogelijk te verhelpen. Door de drukte kan dit soms even duren, wij vragen je begrip hiervoor. Mocht de situatie verergeren en er acuut gevaar optreden, bel dan alsnog de brandweer via 1-1-2.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht