Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De Ronde Venen zet volgende stap in geschil met Uithoorn over Prinses Irenebrug

Datum: 10 december 2014
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Het college van B en W van De Ronde Venen heeft besloten een volgende stap te zetten in de procedure om met Uithoorn tot overeenstemming te komen betreffende het geschil over de Prinses Irenebrug. De Ronde Venen en Uithoorn hebben getracht het geschil in onderling overleg op te lossen. Dit is niet gelukt. De Ronde Venen heeft daarom dinsdag 9 december besloten mediation (een bemiddelaar) in te schakelen om te kijken of op die manier tot overeenstemming kan worden gekomen.

Door de gemeente Uithoorn worden plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Uithoornse dorpscentrum. Deze plannen hebben grote gevolgen voor de verkeersstromen tussen de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn. Over deze invulling vindt daarom al lange tijd overleg plaats tussen beide gemeenten. Tot op heden heeft dit echter niet geleid tot een aanvaardbare oplossing voor de door De Ronde Venen ingebrachte discussiepunten over bestemmingsverkeer, doorgaand fietsverkeer, parkeren, landbouwverkeer en calamiteitenverkeer.
Om de omlegging van de N201 mogelijk te maken is tussen een groot aantal partijen, waaronder De Ronde Venen en Uithoorn, een Realisatieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst gaat voor het dorpscentrum van Uithoorn uit van een autoluwe inrichting en niet van de thans door Uithoorn voorbereide autovrije herinrichting, waarbij door middel van een ‘knip’ de N201 (thans N196) volledig wordt afgesloten. Omdat deze plannen in strijd zijn met de Realisatieovereenkomst, doet De Ronde Venen een beroep op de in de overeenkomst opgenomen geschillenregeling.
Bij Stap 1 van deze regeling trachten partijen het geschil in onderling overleg op te lossen. Hiertoe heeft op 5 november 2014 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Noord-Holland en Uithoorn en De Ronde Venen. Uitkomst van dit overleg is, dat de eerder door de partijen ingenomen standpunten onveranderd zijn en dat via dit overleg geen oplossing is gevonden voor het geschil.
Vanwege deze uitkomst heeft het college van B en W van De Ronde Venen 9 december besloten om stap 2 te zetten. Via deze stap trachten partijen het geschil op te lossen met behulp van mediation. De provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn zijn hiervan inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht


Terug

Hollandse AVond Mijdrecht