Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Mijdrecht op de borden langs de A2

Datum: 14 januari 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op de wegbewijzeringborden langs de A2 ter hoogte van de afslag Vinkeveen wordt geen melding gemaakt van de plaats Mijdrecht. Dat is onterecht, zo heeft Rijkswaterstaat deze week bevestigd aan CDA-fractievoorzitter Rein Kroon, die aandacht voor de zaak had gevraagd.

In de reactie geeft Rijkswaterstaat aan dat het ontbreken van de aanduiding Mijdrecht leidt tot onnodig zoekgedrag en tot verkeersonveiligheid. Rijkswaterstaat is voornemens om naast de huidige vermelding van Vinkeveen ook de plaatsen Mijdrecht en Uithoorn op te nemen in de wegbewijzering. Ook op de borden bij de kruispunten onderaan de afritten van de A2 zal de plaatsnaam Mijdrecht worden toegevoegd.

In de pen
Volgens de heer I. Mollema van Rijkswaterstaat had de wegbewijzering al bij de reconstructie van de A2 herzien moeten worden. “Helaas is dat niet gebeurd. Wij hopen dit spoedig aan te kunnen passen.”
Kroon heeft eind vorig jaar een verzoek tot routering ingediend bij Rijkswaterstaat. “Ik heb dat gedaan, omdat het een uitdrukkelijke wens bleek van het lokale bedrijfsleven. Bovendien bleek nergens uit dat het college deze zaak met voortvarendheid aanpakte, omdat het toch niet zou lukken. Toen ben ik in de pen geklommen. Natuurlijk ben ik erg blij met de schriftelijke reactie die ik afgelopen maandag heb ontvangen.

Rechtstreeks contact
Volgens de gehanteerde normen staat het bedrijventerrein in Mijdrecht niet op de borden, omdat het kleiner is dan 200 hectare. Toch zijn er op het bedrijventerrein meer dan 5.000 arbeidsplaatsen. Rein Kroon: “Als gekozen volksvertegenwoordiger heb ik rechtstreeks contact opgenomen met Rijkswaterstaat , omdat mij signalen bereikten dat vrachtwagenchauffeurs vaak verkeerd rijden. Het is niet voor iedereen duidelijk waar Mijdrecht precies ligt. Daardoor kan de verkeersveiligheid in het geding komen. Bovendien is er sprake van onnodige overlast als grote vrachtwagencombinaties op smalle wegen moeten draaien.

Wegbewijzering
Als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in De Ronde Venen vroeg de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) in het najaar van vorig jaar al aandacht verbetering van de wegbewijzering langs de A2.

Fractievoorzitter Kroon van het CDA is opgetogen. "Ondernemers steken hun nek uit in onze gemeente qua werkgelegenheid, sponsoring en allerlei andere activiteiten. Het is fijn dat wij als politieke partij dit hebben kunnen regelen. Alle beetjes helpen!”

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond MijdrechtTerug

Hollandse AVond Mijdrecht