Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

De Ronde Venen: minder fietsendiefstallen, meer vernielingen

Datum: 14 januari 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er zijn vorig jaar minder fietsen gestolen dan in 2013. Het aantal vernielingen is echter gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van De Ronde Venen van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Het totaal aantal misdrijven is in 2014 met 11 procent gedaald ten opzichte van 2013. De regio Midden-Nederland laat in 2014 een gemiddelde daling zien van 7 procent. De daling in De Ronde Venen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door forse afnames van het aantal autokraken (daling 30 procent), het aantal fietsendiefstallen (daling 41 procent) en woninginbraken (daling 33 procent). Grote stijgers zijn vernielingen (stijging 42 procent) en meldingen jongerenoverlast (stijging 26 procent).

Woninginbraken gedaald - waakzaamheid blijft noodzakelijk
De daling van het aantal woninginbraken in De Ronde Venen is sterker dan de gemiddelde afname in Midden-Nederland (daling 20 procent) in diezelfde periode. In 2014 hebben gemeente en politie aandacht besteed aan preventie: er zijn vier goed bezochte informatieavonden over woninginbraakpreventie geweest en de gemeente heeft wederom deelgenomen aan de Week tegen de Woninginbraak. Inwoners kunnen zelf veel doen om inbraak te voorkomen. En waakzaamheid blijft ook hard nodig blijkt ook nu. Momenteel vinden veel inbraken plaats in Mijdrecht en Abcoude. Inbraken vinden voornamelijk plaats tussen 15:30 en 22:30 uur en de achterzijde van de woning is meestal het doelwit. De politie vraagt inwoners rond die tijdstippen extra alert te zijn en bij verdachte omstandigheden direct 112 te bellen.

Komend jaar gaat de gemeente wederom inzetten op preventie, maar wordt het breder getrokken naar veiligheid in en om het huis. De gemeente doet dit in nauwe samenwerking met diverse veiligheidspartners waaronder de politie, brandweer, GroenWest en verzekeringsmaatschappijen.

Burgernet
Burgermeester Maarten Divendal: “Steeds meer inwoners uit de gemeente hebben zich aangemeld bij Burgernet - een manier om de oog- en oorfunctie van de politie te vergroten. Ik ben zeer blij met deze inzet van inwoners. Eind 2014 hadden zich 5.120 inwoners zich aangemeld bij Burgernet, een stijging ten opzichte van 2013 met 12 procent. Nu helpt 12 procent van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen de politie mee. Hiermee staat De Ronde Venen samen met Bunnik qua aantal deelnemers op de tweede plaats in de regio Utrecht. Wat mij betreft gaan we in 2015 voor de eerste plaats!”

Opvallende stijgers: bedrijfsinbraken, geweldsdelicten en vernielingen
Tot en met november 2014 waren de cijfers voor bedrijfsinbraken zeer gunstig: met name op het bedrijventerrein zijn slechts negen inbraken, waaronder pogingen.. Tussen Kerst en Oud en Nieuw veranderde dit beeld drastisch door elf aangiften van bedrijfsinbraken in boxen van bedrijfsverzamelgebouwen. Hier leveren lage absolute getallen forse uitschieters in de percentages op.

Opvallend is dat het totaal aantal geweldsdelicten in De Ronde Venen is gestegen met 28 procent. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland waar er een afname is te zien van 8 procent. Ook hier zijn de absolute cijfers laag, maar stijgt het percentage sterk door twee vechtpartijen die op Koningsdag plaatsvonden. Hier zijn meerdere aangiften over over één incident gedaan..

Het aantal vernielingen nam toe met 42 procent. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat in de zomer enkele weekenden na elkaar bushokjes vernield zijn. In diezelfde periode zijn ook veel auto’s door één persoon beschadigd (Vinkeveen). Recent zijn in twee nachten veel auto’s door bekrassing vernield.

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht
Terug

Hollandse AVond Mijdrecht