Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Meer aandacht voor veiligheid op de Vinkeveense Plassen

Datum: 16 februari 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De Ronde Venen - Watersportondernemers willen meer aandacht voor afspraken en regels op de Plassen en voor de verschillende type recreanten. Dit moet leiden tot meer veiligheid omtrent zwemmen, duiken en varen op de Plassen. Recreatieondernemers, de Ondernemersvereniging Vinkeveen, de gemeente, het recreatieschap en de politie gaan de komende periode gezamenlijk werken aan eenduidigheid over vaarregels en herkenbare communicatie hierover voor een veilig, prettig en aantrekkelijk recreatiegebied. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst ‘Veilig Varen’ van 9 februari 2015.

Recreatieondernemers uit De Ronde Venen kwamen maandag 9 februari voor de tweede keer bijeen om hun plannen te presenteren over hoe de veiligheid op de Vinkeveense Plassen vergroot kan worden. In verschillende werkgroepen is nagedacht over hoe de veiligheid omtrent zwemmen, duiken, varen en vaartuigen verbeterd kan worden. Uit de presentaties kwamen diverse ideeën naar voren. Zo moet er bijvoorbeeld meer uitleg komen over de betekenis van borden, vlaggen en signalen, moet dit ook zichtbaar en eenduidig gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld op plattegronden, en daar waar mogelijk toegepast worden in verschillende communicatiemiddelen en in contactmomenten met recreanten. Daarnaast werden verschillende ideeën gepresenteerd over de vaarregels, waarvan vooral bekeken moet worden wat de belangrijkste zijn voor de lokale situatie en hoe daarover voorlichting gegeven kan worden. De bijeenkomst, die opnieuw goed bezocht werd, was heel constructief. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om de komende weken de ideeën verder uit te werken zodat er voor de start het nieuwe vaarseizoen aandacht is voor veiligheid op de Vinkeveense Plassen en de middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden.

De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst van 9 oktober 2014 waarin de eerste stappen gezet zijn om te komen tot stappen om prettig en veilig te recreëren op de Vinkeveense Plassen. Na deze positieve en constructieve bijeenkomst, waarbij velen aanwezig waren, was het tijd voor de volgende stap om er voor te zorgen dat de Vinkeveense Plassen een aangenaam gebied blijven. Op maandag 9 februari werd daarom de Vervolgbijeenkomst ‘Veilig Varen’ georganiseerd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht