Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Prinses Irenebrug (N196) in maart dicht wegens groot onderhoud

Datum: 26 februari 2015
Bron: petershotnews.nl

De provincie Noord-Holland start op maandag 2 maart 2015 met het groot onderhoud aan de Prinses Ireneburg (N196) op de grens van de gemeenten Uithoorn en Ronde Venen.

Tot en met 30 maart 2015 is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug, met uitzondering van 2 tot en met 8 maart. In die periode wordt een veerpontje voor (brom)fietsers ingezet. Voor de scheepvaart wordt de brug beperkt bediend van 9 tot en met 30 maart.

Werkzaamheden
Vanaf 2 maart 2015 voert aannemer Dura Vermeer in opdracht van de provincie Noord-Holland groot onderhoud uit aan de brug. Daarbij zal de aannemer onder meer:

  • Diverse onderdelen van de brug ontroesten en verven
  • Het staal van de brug op diverse plaatsen repareren
  • De elektrotechnische installaties vervangen
  • Op diverse plaatsen stoeptegels en het asfalt herstellen

 

Planning

  • Van 2 tot en met 30 maart Prinses Irenebrug gestremd voor gemotoriseerd verkeer
  • Van 2 tot en met 8 maart Prinses Irenebrug gestremd voor (brom)fietsers en voetgangers
  • Van 9 tot en met 30 maart Beperkte bediening van de brug voor scheepvaart

Omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden is de brug van maandag 2 tot en met maandag 30 maart 2015 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Autoverkeer volgt een omleidingsroute via het aquaduct in de provinciale weg N201. Landbouwvoertuigen worden omgeleid via de Brug Vrouwenakker.

Fietsers en voetgangers
De klep van de brug staat omhoog van 2 tot en met 8 maart. Ook (brom)fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van de brug. Voor de oversteek van de Amstel wordt een veerpontje ingezet. De pont vaart 24 uur per dag vanaf de boodschappensteiger in Uithoorn naar de overkant en vice versa.
Van 9 tot en met 30 maart is de brug wel en uitsluitend toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers.


Plannen van de gemeente Uithoorn
Sinds de verlegging van de provinciale weg N201 is het voormalige tracé van de N201 binnen de bebouwde kom van de gemeente Uithoorn omgenummerd naar N196. Het onderhoud van de Prinses Irenebrug door de provincie Noord-Holland staat los van de plannen van de gemeente Uithoorn om de N196 aan te passen om doorgaand verkeer op de N196 te weren. Als u hier vragen over heeft kunt u een e-mail sturen naar de gemeente Uithoorn: [email protected]


Meer informatie
De provincie organiseerde op 12 februari 2015 een inloopavond over de werkzaamheden aan de Prinses Irenebrug. Was u niet in de gelegenheid hier bij te zijn en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen: 0800-0200 600 (kosteloos), of per mail: [email protected]

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34

Terug