Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Waterwolftunnel N201 Aalsmeer dit weekend dicht voor onderhoud

Datum: 13 maart 2015
Bron: Provincie Noord-Holland

Aalsmeer - Voor een zo hoog mogelijke veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming is het noodzakelijk de Waterwolftunnel regelmatig te onderhouden. Deels kan dit onderhoud plaatsvinden terwijl de Waterwolftunnel open is voor verkeer. Deels, 3 keer per jaar, dient de Waterwolftunnel te worden afgesloten voor verkeer, zodat de veiligheid van de weggebruiker en het onderhoudspersoneel is gewaarborgd.

Tijdens deze tunnelsluitingen maakt het verkeer gebruik van de daarvoor aanwezige omleidingsroutes. In de geplande onderhoudsnachten wordt de Waterwolftunnel naast het preventieve onderhoud ook onderworpen aan inspecties en testen en komen zaken aan bod zoals het wassen van de tunnelwanden, het reinigen van de wegmarkeringen, fysieke controles op veiligheidsmiddelen. Dit regelmatige onderhoud zorgt voor een Waterwolftunnel die optimaal en veilig gebruikt kan worden door de weggebruiker.

Voor 2015 staan de volgende onderhoudsperiodes gepland:
Vrijdag 13 maart van 21.00 uur tot zaterdag 14 maart om 06.00 uur.
Zaterdag 14 maart van 21.00 uur tot zondag 15 maart om 06.00 uur.
een nacht in de maand juli (datum nog niet bekend)
twee nachten in de maand november (data nog niet bekend).

Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van het N201-tracé tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Met behulp van borden worden de omleidingsroutes aangegeven. Deze routes maken vooral gebruik van de N196.

Meer informatie
Heeft u nu vragen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het gratis servicenummer van de provincie Noord-Holland: tel. 0800-0200600.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht