Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nieuw veiligheidsbeleid Aalsmeer: meer preventie en maatwerk

Datum: 24 maart 2015
Bron: Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer zet stevig in op veiligheid komende jaren. De rode draden in het nieuwe integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn: samen doen, maatwerk en zelfredzaamheid. We investeren niet alleen in toezicht en handhaving, maar doen ook meer aan preventie. En als het nodig is, hebben we de flexibiliteit om te reageren op specifieke veiligheidskwesties. Het nieuwe beleid en de actuele ontwikkelingen worden nader uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen.

Het college van B en W heeft ingestemd met nieuw veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018. Afgelopen najaar heeft de gemeente haar veiligheidspartners, bewoners, ondernemers en de Wmo-raad betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Thema’s zijn: veilig wonen, leven en recreëren, veilig ondernemen, veilig opgroeien, voorbereid zijn op noodsituaties en altijd integer. Het nieuwe beleid is deels een voortzetting van het huidige beleid, omdat de basis op orde moet zijn en het goede resultaten oplevert.

Zo is de jongerenoverlast in Kudelstaart door de nieuwe benadering sterk verminderd. Verder is door de actieve aanpak van de politie een daling in het aantal woninginbraken te zien en kunnen we actiever optreden tegen plegers van huiselijk geweld, omdat er vaker aangifte wordt gedaan. Nieuwe speerpunten zijn meer aandacht voor woonfraude, inbraken in schuurtjes en garages, de veiligheid op het water en veiligheid bij evenementen. Het uitgebreide participatietraject was waardevol voor het vaststellen van de speerpunten en heeft veel nuttige ideeën voor het jaarlijkse actieplan opgeleverd.

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder, portefeuillehouder Openbare en Veiligheid: “Veiligheid is altijd belangrijk in Aalsmeer. De gemeente kan echter niet alles tegelijk doen en moet prioriteiten stellen in haar veiligheidsbeleid. Die ziet u terug in de thema’s en speerpunten. Tegelijkertijd willen we de flexibiliteit hebben om actie te nemen als zich een veiligheidsprobleem voordoet. Ook moeten we meer samen doen. Samen met onze veiligheidspartners, ondernemers en bewoners. Bewoners kunnen actief aan hun eigen veiligheid bijdragen, onder meer in buurtpreventieteams en via Burgernet. Zo borgen we met elkaar de veiligheid in Aalsmeer.”

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht