Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Spelregels voor een gezellige Koningsdag in Mijdrecht

Datum: 13 april 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Mijdrecht - Om ervoor te zorgen dat de festiviteiten op Koningsdag in Mijdrecht goed en gezellig verlopen, hebben de Oranjevereniging, horeca, politie en de gemeente een aantal spelregels opgesteld. De regels hebben als doel overmatig alcoholgebruik tegen te gaan en zijn 7 april door het college van B en W vastgesteld.

De Oranjevereniging organiseert samen met de horeca jaarlijks activiteiten in het centrum van Mijdrecht. Vorig jaar zijn de festiviteiten geevalueerd en is geconcludeerd dat er behoefte is aan enkele aanvullende spelregels om ervoor te zorgen dat het een gezellig feest blijft op en rond het Raadhuisplein. Het college heeft daarom de ‘Spelregels Koningsdag’ vastgesteld.

Kern van de regels is overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Concreet betekent dit dat alleen alcohol genuttigd mag worden zolang dit niet gepaard gaat met gedrag waarmee de openbare orde wordt verstoord, het woon- en leefklimaat aangetast of anderszins overlast wordt veroorzaakt. De aanwezige beveiliging en de politie bepalen of hier sprake van is.

Alleen horeca of detailhandelaren die in het bezit zijn van de vereiste papieren mogen alcohol in het aangewezen gebied alcohol verkopen. Alcohol mag niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Drank wordt alleen verkocht in plastic bekers en de festiviteiten zijn om 20 uur afgelopen.

Voorgaande jaren is gebleken dat bezoekers veel eigen drank meenemen naar het Raadhuisplein. Om hier paal en perk aan te stellen geldt nu de regel dat alleen alcohol mag worden meegenomen waarvan redelijkerwijs kan worden gezegd dat deze voor eigen consumptie is. De beveiliging en politie bepalen wat wel of niet meer redelijkerwijs voor eigen consumptie is.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht