Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Waarnemend burgemeester Aalsmeer benoemd

Datum: 13 mei 2015
Bron: Gemeente Aalsmeer

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. (Johan) Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Aalsmeer besloten de heer J.J. (Jeroen) Nobel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aalsmeer.

De benoeming gaat in op 18 mei 2015. Mevrouw drs. J. (Jobke) Vonk-Vedder heeft op 19 februari 2015 aangekondigd dat zij met ingang van 1 oktober 2015 haar ontslag als burgemeester van de gemeente Aalsmeer zou indienen. Vervolgens heeft zij op 20 april bekendgemaakt dat zij haar werkzaamheden per 1 mei 2015 neerlegt.

De ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer zijn voor de commissaris van de Koning aanleiding om een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij heeft de heer Nobel een opdracht meegegeven. Hij moet de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer verkennen of laten verkennen. De resultaten van de eerste verkenning zal de waarnemend burgemeester rapporteren aan de commissaris van de Koning in een vertrouwelijk ambtsbericht. Daarnaast is hem gevraagd een traject gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen te initiëren.

De waarnemend burgemeester kan zich hierbij laten ondersteunen door externe deskundigen en/of onderzoekers als hij dit nodig acht. De commissaris van de Koning zal na ongeveer zes maanden met de fractievoorzitters en het college spreken over de voortgang van dit proces.

De vacature van burgemeester zal voorlopig niet worden ingevuld.
De heer J.J. Nobel was van maart 2006 tot april 2014 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is 55 jaar en lid van de PvdA.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht