Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

[UPDATE] Halfjaarcijfers misdrijven gemeente De Ronde Venen

Datum: 07 september 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

====
De gemeente had de verkeerde bijlage gestuurd, waardoor de cijfers en informatie niet klopte. Een update van 7 september met de juiste tekst en cijfers staat hieronder.
===

In de eerste zes maanden van 2015 is het totaal aantal misdrijven in De Ronde Venen met -4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Deze daling is iets minder gunstig dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio (-8%). Opvallende stijgers zijn woninginbraken (+47%) en de veelvoorkomende criminaliteitsdelicten autokraak (+33%) en fietsdiefstal (+18%). Het aantal geweldsmisdrijven laat een daling zien van -22%.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in de maanden januari tot en met juni van 2015 met +47% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Deze stijging zit eigenlijk volledig in de eerste 8 weken van het jaar, waarin 74 (pogingen ) inbraken gepleegd zijn. Dit normaliseerde met de aanhouding van een aantal lokale woninginbrekers. Deze piek werkt helaas door in het jaargemiddelde, aangezien de overige maanden een ‘normaal’ beeld ten opzichte van andere jaren laten zien.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is met -22% afgenomen. Daarbinnen is het aantal bedreigingen met 35% fors afgenomen.

Jeugd

Waar regionaal het aantal meldingen jongerenoverlast de eerste zes maanden van 2015 met -6% is afgenomen, is er in De Ronde Venen sprake van een daling van -13%.

Veelvoorkomende criminaliteit

Het aantal vernielingen is gestegen met +6%. Het aantal autokraken is fors gestegen met +33%. Dit werd veroorzaakt door zogenaamd mobiel banditisme, waarbij in een wijk bij bepaalde merken auto’s airbags e.d. weggenomen worden; veelal in één nacht. Het aantal fietsdiefstallen met +18%. Dit laat zich lastig duiden. De diefstallen zijn verspreid over een groot gebied. Hierbij zijn E-bikes overigens wel in trek

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hema Mijdrecht

Family MijdrechtTerug

Hema Mijdrecht

Family Mijdrecht