Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Overdracht N196 aan gemeente Uithoorn

Datum: 08 oktober 2015
Bron: ingezonden stukken

Uithoorn - De provincie Noord-Holland heeft op 8 oktober 2015 de N196 (Koningin Máximalaan) overgedragen aan de gemeente Uithoorn. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder het stuk weg op Uithoorns grondgebied eigendom wordt van de gemeente.

N201
In 2004 hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn de realisatieovereenkomst gesloten voor de aanleg van de omgelegde N201. Daarin is vastgelegd dat de oude N201, de huidige N196, naar de gemeenten wordt overgedragen. Nu de N201 inderdaad is omgelegd, is de overdracht van de N196 naar de gemeente mogelijk geworden.

Voorwaarden
De gemeente Uithoorn krijgt, conform de in 2004 gemaakte afspraken, de N196 in eigendom voor het symbolische bedrag van € 1,--. Op basis van onderzoek naar de huidige staat van de weg zijn afspraken gemaakt over de vergoeding die de gemeente krijgt voor het toekomstige beheer en onderhoud. Beide partijen zijn overeengekomen dat de gemeente Uithoorn hiervoor € 1.300.000,-- ontvangt van de provincie Noord-Holland.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht

via 0297TV
Terug

Hollandse AVond Mijdrecht