Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ouderen veiliger door Broodje Brandweer

Datum: 13 oktober 2015
Bron: ingezonden stukken

Vinkeveen - Ieder jaar vinden in oktober de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar staan de weken in het teken van 'Broodje Brandweer' voor senioren.
logo BroodjeBrandweer.jpg

Broodje Brandweer
Tijdens de brandpreventieweken organiseert de VRU voor zelfstandig wonende 65-plussers een voorlichtingsbijeenkomst met lunch onder de naam 'Broodje Brandweer'. Zij zijn uitgenodigd in een brandweerkazerne bij hen in de buurt met als doel het (brand-)veiligheidsbewustzijn te vergroten. In alle gemeenten van de veiligheidsregio vindt er in tenminste één kazerne deze actie plaats. Tijdens de bijeenkomst gaan de brandspecialisten in gesprek met de bezoekers om ze te wijzen op de risico's, tips op maat te geven over brandveiligheid in woningen en hun vragen te beantwoorden.

Senioren extra kwetsbaar
Niemand verwacht dat er in je eigen huis brand kan ontstaan. Toch gebeurt dat elk jaar bij ruim 100.000 woningen. Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?
Senioren zijn een kwetsbare doelgroep en blijken relatief vaak dodelijk slachtoffer van branden thuis. Deze groep is groeiende door de vergrijzing en doordat senioren langer zelfstandig wonen als gevolg van de veranderingen in de zorg.

Ieder jaar vinden in oktober de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar staan de weken in het teken van 'Broodje Brandweer' voor senioren.
logo BroodjeBrandweer.jpg

Broodje Brandweer
Tijdens de brandpreventieweken organiseert de VRU voor zelfstandig wonende 65-plussers een voorlichtingsbijeenkomst met lunch onder de naam 'Broodje Brandweer'. Zij zijn uitgenodigd in een brandweerkazerne bij hen in de buurt met als doel het (brand-)veiligheidsbewustzijn te vergroten. In alle gemeenten van de veiligheidsregio vindt er in tenminste één kazerne deze actie plaats. Tijdens de bijeenkomst gaan de brandspecialisten in gesprek met de bezoekers om ze te wijzen op de risico's, tips op maat te geven over brandveiligheid in woningen en hun vragen te beantwoorden.

Senioren extra kwetsbaar
Niemand verwacht dat er in je eigen huis brand kan ontstaan. Toch gebeurt dat elk jaar bij ruim 100.000 woningen. Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?
Senioren zijn een kwetsbare doelgroep en blijken relatief vaak dodelijk slachtoffer van branden thuis. Deze groep is groeiende door de vergrijzing en doordat senioren langer zelfstandig wonen als gevolg van de veranderingen in de zorg.

Stimulerende Preventie
De activiteiten in het kader van de Brandpreventieweken maken onderdeel uit van het programma Stimulerende Preventie. Dit programma van de VRU heeft tot doel brand en ongevallen te voorkomen en te beperken door de betrokkenheid, het veiligheidsbewustzijn en zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te bevorderen.

De activiteiten in het kader van de Brandpreventieweken maken onderdeel uit van het programma Stimulerende Preventie. Dit programma van de VRU heeft tot doel brand en ongevallen te voorkomen en te beperken door de betrokkenheid, het veiligheidsbewustzijn en zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te bevorderen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34via 0297TVTerug