Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Statenfractie ChristenUnie Utrecht pleit voor aanpak gevaarlijke N212 na dodelijk ongeluk

Datum: 28 augustus 2012
Bron: Ingezonden stukken

Op de N212 tussen Woerden en Vinkeveen vond de afgelopen week weer een dodelijk ongeval plaats. Twee personen kwamen om het leven en één persoon raakte zwaar gewond. Ook vorig jaar vonden op deze weg dodelijke ongevallen plaats. De ChristenUnie heeft destijds het provinciebestuur gemaand maatregelen te treffen, echter tevergeefs. Het ongeluk van afgelopen week maakt duidelijk dat de verkeersveiligheid van deze weg dringend verbeterd moet worden. Daarom heeft de ChristenUnie wederom een appel gedaan op het bestuur van de provincie.

Tussen Woerden en Vinkeveen ligt de drukke provinciale weg N212, beter bekend als de Ingenieur Enschedeweg. In de regio staat deze weg bekend als een weg waar hard gereden wordt en waar dikwijls ongelukken plaatsvinden. Eind 2011 stelde de ChristenUnie hierover schriftelijke vragen. Dit na twee dodelijke ongevallen op twee verschillende kruisingen. In de media ontstond destijds het pijnlijke beeld dat de provincie de weg nog niet onveilig genoeg vond voor een aanpak.

Op woensdag 15 augustus ging het opnieuw mis. Ditmaal vond een ongeval plaats op de kruising van de N212 met de N463. Hierbij kwamen twee personen om het leven en raakte een persoon zwaar gewond. Ook na dit ongeval klinkt in de media de suggestie dat de weginrichting een rol heeft gespeeld bij het ongeval.
Vanuit de regio hebben veel verontruste bewoners de ChristenUnie benaderd. Mensen vragen zich af of de provincie geen geld meer heeft voor twee rotondes, en hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen voordat er actie wordt ondernomen.

De ChristenUnie maakt zich nog steeds ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op de N212. Daarom heeft de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het College van GS. Zo is gevraagd naar concrete maatregelen, onder meer om het zicht op deze kruising te verbeteren.
Ook heeft hier jarenlang een flitspaal gestaan die recent door het OM is verwijderd. De ChristenUnie zou graag zien dat het provinciebestuur met het OM in gesprek gaat. Dat moet er toe leiden dat de snelheidshandhaving preventief en actief wordt opgepakt.

De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor een snelle en doortastende aanpak van de veiligheid op de N212.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht