Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

NL-Alert eind dit jaar operationeel

Datum: 07 augustus 2012
Bron: VRU

De crisiscommunicatie krijgt er een nieuw instrument bij. Eind dit jaar moet, als alles goed gaat, in heel Nederland NL–Alert zijn ingevoerd. Dankzij dit systeem, dat werkt met tekstberichten via mobiele telefonie, kunnen burgers sneller en gerichter worden gewaarschuwd voor acute gevaren in hun omgeving. De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) is begonnen met de voorbereidingen voor de invoering in onze regio.

NL-Alert is geen vervanging voor het sirenenetwerk en berichtgeving via radio en websites, maar is een aanvulling op deze middelen. Het systeem maakt gebruik van de zongenaamde cellbroadcasttechnologie op de zendmasten van de mobiele telefonienetwerken. Alle toestellen binnen het bereik van een bepaalde zendmast ontvangen de alarmberichten, zonder dat mensen zich hiervoor hoeven aan te melden of te abonneren. Wel moet de functie Cellbroadcast eenmalig op het toestel worden geactiveerd. De moderne telefoontypen zijn geschikt om cellbroadcastberichten te ontvangen.

Handelingsperspectief
Het grote voordeel van NL–Alert is dat burgers in een bepaald gebied gerichter kunnen worden gewaarschuwd bij gevaar én dat met het bericht direct een handelingsperspectief wordt geboden”, vat Naomi Elzas, adviseur crisiscommunicatie bij de VRU, samen. “In de bestaande situatie wordt van burgers verwacht dat ze na het horen van de sirenes eerst naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en dan afstemmen op de regionale calamiteitenzender of gemeentelijke website voor meer informatie. Dat kost meer tijd en bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen in sommige situaties, zoals op het werk, binnenshuis of in de auto, de sirene niet horen. De crisiscommunicatie heeft nu een instrument in handen waarmee direct met de alarmering een gerichte boodschap kan worden verstuurd over wat er van de burgers wordt verwacht.”

Mandaat
De nieuwe alerteringssystematiek betekent volgens Naomi Elzas dat er een directere relatie komt tussen de adviseurs crisiscommunicatie en de centralisten van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht, die het systeem bedienen. Om de winst van snelle alarmering te kunnen realiseren is het wel belangrijk dat zij van bestuurders het mandaat krijgen om zelf te beslissen om NL–Alert te activeren. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen kan hierin een rol spelen. De VRU werkt de details van de nieuwe alerteringswijze momenteel uit. Centralisten worden via e-Learning opgeleid in het werken met het systeem en er wordt nagedacht over standaardboodschappen en het versterken van de link tussen de adviseurs crisiscommunicatie en de meldkamer. Het streven is dat eind dit jaar de VRU volledig kan beschikken over dit snelle en moderne alerteringssysteem.

Bron: VRU

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht