Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Schanskerk Uithoorn wordt gesloopt

Datum: 04 juni 2012
Bron: R.K. Parochie EmmaĆ¼s - Uithoorn

In een brief van B&W aan het bisdom van Haarlem-Amsterdam op 30 mei 2012 wordt aangegeven dat het college het herhaald aanbod van de parochie om de torens, vanwege het beeldbepald karakter voor Uithoorn, 'om niet' over te nemen, nu definitief afwijst. dat was en is voor het parochie en bisdom evenwel een noodzakelijke voorwaarde om mee te kunnen werken aan herontwikkeling van voorzieningen achter de torens, mogelijk met het behoud van een kapel. 

Gezien de funderingsproblemen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten, is behoud van het kerkcomplex voor de parochie, zonder substantiële gemeentelijke participatie, uiteraard volstrekt onmogelijk. Ook is het onrealistisch te verwachten dat voor eventuele herbestemming van het kerkvolume, inclusief herstel en onderhoud van de torens, zich wel kandidaten zullen melden. Dit is de afgelopen jaren niet gebleken. Daar zijn nog eens de funderingsproblemen bovenop gekomen.

Het rapport van Wareco stelt dat er niet veel tijd meer is voor besluitvorming. De gemeente geeft aan dat er wellicht meer aanschrijvingen zullen volgen. Gelet op het bovenstaande en gelet op de recente handelwijze en uitlatingen van B&W met betrekking tot de door B&W geconstateerde veiligheidsrisico's, resten parochie en bisdom niets anders dan per direct een sloopaanvraag voor het gehele complex in te dienen.

Relevantie berichten:
Reactie van kerkbestuur Schanskerk op gemeente
Evacués Uithoorn naar huis

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht

Terug

Hollandse AVond Mijdrecht