Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Evacués Uithoorn naar huis

Datum: 12 mei 2012
Bron: Gemeente Uithoorn

Uithoorn - Aan het begin van de donderdagmiddag 10 mei is de directe omgeving van de Schanskerk in Uithoorn afgezet vanwege een reële dreiging voor de omgeving. De bewoners uit het gebied zijn geëvacueerd. Ook is het winkelcentrum ‘Amstelplein’ sinds donderdagmiddag afgesloten. De werkzaamheden zijn gisteravond en vannacht volgens planning goed verlopen. Aan het begin van de middag zal er een inspectie plaatsvinden. Dan wordt getoetst of de situatie weer veilig genoeg is om het gebied vrij te kunnen geven. Als de uitkomst van de inspectie aantoont dat de situatie veilig genoeg is, dan worden hekken verwijderd. De bewoners kunnen dan weer terugkeren. Ook kunnen de winkels dan weer open.

UPDATE 11 mei
Inwoners van Uithoorn die gisteren werden geëvacueerd omdat twee kerktorens dreigden in te storten, mogen weer naar huis. Volgens de gemeente is het gevaar geweken. Ook de winkels die op last van de brandweer werden gesloten, kunnen weer open.

Gisteren werden tientallen huizen en bedrijven rond de Sint-Jan de Doperkerk ontruimd. Uit bouwkundig onderzoek was gebleken dat omwonenden en passanten gevaar liepen, omdat de torens in slechte staat verkeren.

Afzetting
De gemeente heeft gevaarlijke onderdelen van de torens verwijderd of vastgezet. Zo zijn de klokken extra gezekerd. De gemeente was bang dat ze naar beneden zouden vallen. Rondom de kerk zijn netten gespannen zodat loszittende stenen en het broze pleisterwerk niet op voorbijgangers terecht kunnen komen.

Het gebied direct om de kerk blijft nog afgezet.

Aanleiding 
Uit bouwkundig onderzoek van een onafhankelijk bureau is gebleken dat de bouwkundige conditie van de Schanskerk op een aantal onderdelen een direct gevaar oplevert of zeer binnenkort een gevaar kan opleveren voor de omgeving. Naar aanleiding van een nadere analyse is donderdagochtend vastgesteld dat de vrees bestaat dat het bouwkundig verval van de kerk dusdanig verergerd is dat dit verval kan leiden tot gevaar voor de directe omgeving van de kerk. Daarom is donderdagochtend besloten dat er direct maatregelen moesten worden genomen. 


Contact
Bewoners en ondernemers uit het gebied kunnen voor meer informatie contact opnemen met het publieksinformatienummer van de gemeente Uithoorn: 0297-513111.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Hollandse AVond Mijdrecht

Terug

Hollandse AVond Mijdrecht